Wees een zegen!

Oudjaarsdag. Een dag bij uitstek om je te bezinnen! Twee vragen neem ik al wandelend in Strijensas met me mee. De eerste is: wat is er gebeurd in 2019. De tweede is: wie was en is God voor mij? Dan weet ik ook wie Hij zal blijven omdat Hij de onveranderlijke en getrouwe God is. Wat Hij zegt dat is Hij en dat blijft Hij! Dat is God!

 

’s Morgens vroeg, mistig en koud, vooral stil in de hele natuur wandel ik. Wat een rijkdom om alleen te zijn. Verdriet, zorgen, mooie dingen passeren mijn gedachten. Overlijden en geboorte wisselden elkaar af. Gebedsverhoring en de belofte die wacht op uitwerking. Hartelijk Verbonden gestart. Nieuwe projecten wachten. Mijn gedachten vormen zich tot een gebed: ’HEERE neemt U mij bij de hand. Mogen de werken van onze hand gelukken tot Uw eer?’

 

Urenlang dwaal ik rond. Een elf kilometer lange wandeling voltrekt zich onder mijn voeten. Soms wadend door de modderpoelen, soms verhard pad. Tekent dit niet het leven? Oog in oog met een grote koe met lange horens. Ik voel me klein en nietig en ook wel bang. Ik ben alleen. Maar ik heb een machtig God. Toch sta ik voor de keuze wat ik nu zal doen. Ik denk aan mijn vader. Boer en later vrachtwagenchauffeur met een wagen vol vee. Ik heb een rode jas aan. Daar waarschuwde hij ons altijd voor. Geen rood want dat activeert en je kunt beesten nooit vertrouwen. Daar sta ik. Ik draai mijn jas om. De voering is zwart. Ik draal een poosje onderaan de brug waarop het grote beest staat in de hoop dat hij zal verdwijnen. Maar wat ik hoop gebeurt niet. Ik moet omlopen. De Israëlieten moesten veertig jaar omzwerven. Voor mij alleen maar een stukje van een kwartier….

 

Rond de klok van twaalf zie ik het eindpunt naderen. Heerlijke uren. Al wandelend verstild alles in me. Dit voelen de mensen dus die een verbindingswandeling doen of die tijdens een retraite met Gods Woord bezig zijn. Ik kan niet zeggen hoe goed dit is voor lichaam, psyche en geest. In de hectiek van de tijd is stilte broodnodig.

 

Een man nadert me. Hij loopt hetzelfde pad in tegenovergestelde richting. ‘Goedendag’. Dat u dit durft om alleen door dit stille gebied te lopen. Ik kijk hem in de ogen. Even weten welk vlees ik in de kuip heb. We raken in gesprek. Hij geeft aan deze dag bezinnend te gaan wandelen. Ik zeg tegen hem: ’Dat zou elke dag moeten. Eerst een uur bezinnen en met God alleen voor we de dag beginnen.’ Onze harten gingen branden op de weg! Wat een bijzondere ontmoeting als toegift! Daar in de stille natuur mochten we elkaar vertellen hoe God was, wie Hij voor ons persoonlijk was, wie en hoe Hij zal blijven in 2020. Situaties zullen veranderen, zorgen zullen blijven maar onze God is eeuwig!

Het laatste stuk in dit mooie natuurgebied zingt het in me!

 

Ik heb veel geleerd in deze morgen. Bomen spreken een taal. Mag ik een paar bomen laten horen?

De afgeknotte boom zegt mij: Ben je afgeknot? Bij Mij is heling en nieuw Leven!

De dode boom: Lig je doods op de grond? Ik richt de zwakken op! Bij Mij is kracht! De kracht van onze Heere Jezus Christus wordt in zwakheid volbracht.

De gebroken boom: Ben je gebroken? Ik genees de gebrokene van hart!

De neergebogen boom: Ben je neergebogen? Ik ondersteun die vallen en die neergebogen zijn richt Ik op! Buig je maar voor Mij neer.

God is Dezelfde eeuwig en altijd! Wie Hij in 2019 was die blijft Hij in 2020. Ook wanneer zorgen, ontrouw, pijn en verdriet in ons leven blijven. Die laten we niet achter in het oude jaar.

 

’s Middags heb ik opnieuw een gesprek. Iemand die aangeeft op één januari de gelukkigste mens te zijn. Alle sores van het achterliggende jaar blijft waar het is en een nieuw begin wacht. ‘De gelukkigste mens!’ Voor hoe lang? Een dag? Ik voel me veel gelukkiger….Is dit hoogmoed van me?

Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is Anno Domini 2020 van de HEERE die hemel en aarde geschapen heeft! Zijn berg staat vast en is hoger dan onze hoogste berg. Groter dan de Helper is de nood toch niet? Waar dan heen? Naar Hem alleen! Wie Hem aanroept in de nood vindt Zijn gunst oneindig groot! Is God wel eens ontrouw aan Zijn eigen Woord geweest?

Neem op het levenspad het Levenswoord want daarin staat de Levensweg en de Levenstroost(er) en de Levende Vader! Daarin zegt God: ‘Ik ben die Ik ben en Ik zal er zijn elk ogenblik!’ Ogen-blik: Eén blik uit Zijn ogen en ik smelt weg onder zoveel liefde. Voor Hem is liefde geen opgave! Zijn liefde is een Gave.

Laat Hem de Eerste zijn, dat is en dan komt het Beste. Hier te leven met Hem is het eeuwig Goed maar het Beste komt!

Ga maar niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Laat één uw leidsman wezen. Ga maar tot de Middelaar: Immanuël! Hij wil ook uw Leidsman zijn! Dan reis ik getroost onder het Vaderlijk kruis wat ik dagelijks in vrolijkheid achter Hem aan mag dragen naar het Vaderlijk huis! Vader schikt mij toe wat ik nodig heb om in het juiste spoor te blijven. Wat een Pedagoog! Mijn tijden, mijn weg, mijn leven is in Zijn hand! Wat dan de toekomst brengen mag mij geleidt des HEEREN hand. Moedig (geef me moed HEERE) sla ik dan de ogen naar de onbekende toekomst en het (on)bekende land. Deze dag, dit jaar brengt me dichter bij mijn einddoel. Ik mag dagen tellen. Ik mag omhoog zien. Ik mag verwachten. Als een echo hoor ik het: Ik kom! En de echo van de stem klinkt in mij: KOM!

 

Ook op nieuwjaarsdag de zegen: De HEERE zegent en behoed u. De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en geeft u Zijn vrede! Kreeg u die zegen? Wees dan anderen tot een zegen! En draag het woord van de nieuwjaarsdag mee, bewaar het! Maria (Jezus moeder) koos het beste deel.

 

Ik schrijf! Wat een heerlijk werk! Vandaag de eerste dag werk, in het nieuwe jaar. Wat een mooi werk. Ik deel. Wat is dat verrijkend voor me zelf.

 

De nieuwe activiteiten voor D.V. 2020 deel ik graag met u. In mei hopen mijn man en ik samen voor het eerst een retraite-midweek in Frankrijk te gaan doen. Er zijn nog plaatsen voor u. Gewoon om de stilte te ervaren. Dat te laten zinken in doen en laten, van buiten en van binnen. In de stilte gebeurt er wat.

In Vrouwenpolder ga ik starten op hof ’t Veldzicht met activiteiten. We gaan samen werken, Francisca en ik. Ik zie er naar uit! Onder het programma 2020, op de site, staan de data vermeld.

Verder werk ik aan een stiltemap voor vakantiewoningen, die verborgen liggen in de stilte. Ik had hier zelf nooit aan gedacht. Ik kreeg de vraag of ik dit wilde en kon doen. Ik doe niets liever dan mensen laten ervaren wat stilte met je doet. Stilte bij de Bron!

 

Rijk gezegend jaar gewenst. Draag de zegen in uw hart mee. Leef uit de zegen. Deel en wees anderen tot zegen! 

Vriend(in) worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *