Voorbereid-voorbehoed

Bij het woord voorbereid staan de volgende verklaring gedefinieerd: 1. Gewapend, 2. Bedacht, 3. Berekend, 4. Onderlegd

Deze week is het in mijn gemeente voorbereidingsweek. Aanstaande zondag is het als de HEERE dit geeft de Verbondsmaaltijd vanuit de Hoogste Verbinder en mag Gods kind in afhankelijkheid van Gods grote liefde, dat is Zijn eigen Zoon, verbinding ervaren vanuit het Woord en het zien op de rijke verwijzingen naar onze Heere Jezus Christus. In Gods Woord is Gods Geest verborgen aanwezig in Zijn kracht. Wanneer ons hart oren krijgt om te luisteren dan horen we en voelen we de verbinding. Er is geen verbinding groter dan deze verbinding! Vanuit de verbinding met een Drieënig God ziet het leven er zo anders uit en mogen we stap voor stap ons leven leren in Gods hand te leggen. Dan mag ik achter Jezus aan komen in de wetenschap dat Hij elke stap van mij kent en mij leiden wil in Zijn spoor. Dat spoor is Zijn wet, Zijn Woord, Zijn leven. Dan mag ik eenvoudig weten dat mijn dagindeling, mijn agenda, mijn bankrekening, mijn gezin in Zijn Hand alleen veilig is. Ik sta soms met mijn agenda die rijk gevuld is en laat deze aan God zien met de vraag: ‘HEERE wat moet er uit? Ik loop U en mezelf voorbij.’ Heel eenvoudig worden er dan afspraken verzet door anderen of gebeurt er iets bij mij of de ander wat ruimte geeft. God zorgt elke dag opnieuw! Maar wat is het moeilijk voor mij om los te laten, over te geven en op antwoord te wachten. Zeker omdat ik meer op Petrus dan op Johannes lijk. Daarbij zit regelen me in de genen en vind ik het ook leuk. Een struikelblok om stil te staan en te overdenken….

 

Wat een mooie definities van het woord ‘voorbereid’. Ik moet gewapend zijn tegen alle aanslagen die van binnen uit en van buitenaf op mij afkomen. Ik moet bedacht te werk gaan en me voorbereiden op aanstaande zondag en op het levenseinde wat daar mee in verband staat. Bedacht maar met de wetenschap dat ik zonder God niets kan doen. Dan reist het gebed uit het Avondmaalsformulier elke dag mee: ‘Tot voorbereiding, in de voorbereiding en in het zien op Jezus, helpe ons de Almachtige, barmhartige God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, door Zijn Heilige Geest’. Berekend. De kosten zijn overdacht. Dat kost mij mijn eigen ik. En dat vind ik pijnlijk rijk! Met het verlies van mij zelf win ik Christus. Dat is nog eens winst in verlies! Dat maakt rijk en voelt verlossend. Ik ben gevangen in mijn ik. Draait niet alles om ‘ik’? Onderlegd. Wie is de onderlegger van mijn leven. Dat kan Christus of satan zijn. Zwart-wit? Geen andere keuze! Vanuit Dé Onderlegger Christus, Hét Fundament dat vast en zeker is kunnen de juiste keuzes gemaakt worden. Dan is de vraag: ‘Kan het de toets van Gods woord en wet doorstaan?

 

In de vorige blog schreef ik iets over het gebruik van de pil. We hadden biddend een besluit genomen en toch ben ik gestopt met het gebruik van de pil. Pas veel later is me duidelijk geworden dat dit ook een antwoord was op ons gebed. Ik zag toen dat God het lichaam had gemaakt tot Zijn eer. Hoe kan ik dit lichaam dan afbreken door het gebruik van de pil? God behoedde mij terwijl ik voor-behoed wilde zijn. Ik zet een link naar een podcast op mijn blog maar daarbij raad ik aan om de serie te beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=7YnrFju7_DY

Zo zijn er ook podcast over bidden. Ze kunnen ons helpen de juiste keuze te maken en de weg wijzen naar een Bijbels leven, zichtbaar en onzichtbaar, in het licht en in het donker. Daarnaast bied de Nederlandse Patiënten Vereniging de mogelijkheid om gebruik te maken van de keuzehulp bij gezinsvorming: https://npvzorg.nl/keuzehulp-anticonceptie/

 

Bij elke geboorte komt de vraag hoe we op gaan voeden. Met welk doel? God heeft maar één doel. Zijn Zoon te openbaren! Daarom nodigt Hij te komen. Hij heeft recht op mijn leven en het leven van mijn man en mijn kinderen omdat Hij mij de plaats en het leven op aarde geeft. Boven het recht wat mijn man op mij heeft staat Gods recht. Recht is positief, krom en verdraaid is negatief. Leven we recht voor Gods ogen of als een krom en verdraaid geslacht? Leven we in een rechte weg of draaien we alles naar onze eigen gedachten? Bij elke geboorte hoort wedergeboorte. Voeden we op met dat besef? Leren we onze kinderen om stil te worden voor God met Zijn Woord in de hand (letterlijk) en te luisteren naar wat God zegt? Zoals dat gezin waar moeder ’s morgens een korte overdenking vanuit Gods Woord doet voor de dag start. De kinderen zien het en vragen wat moeder doet. Ze volgen haar voorbeeld en lezen een tekst uit Gods Woord. Ze schrijven de tekst over. Een mooi begin van de dag. Zo leren ze te luisteren naar wat God in Zijn woord zegt en welke les er voor deze dag in ligt voor mij. Horen wij de woorden van God met ons hart? Onze kinderen zien, horen en voelen hoe ons leven is. De eerste vier jaren van het leven van een kind zijn dermate belangrijk. In deze jaren ‘kiezen’ zij al voor of tegen God. MAAR! Gelukkig hebben we een almachtige en barmhartige God. Hij breekt wat onbreekbaar is. Hij vernieuwd een doodziek hart en transplanteert een nieuw hart, een warm kloppend hart waar Gods Geest in woont.

 

Hét Leven stond in de dood, ging door de dood, overwon de dood en staat boven de dood! Treffend vind ik het dat Jezus vlak voor Zijn dood spreekt over de Barensweeën van de vrouw, in Johannes 16:21. Door Zijn arbeid en Zijn overwinning is en wordt er een nieuwe mensheid geboren. Hij ziet zaad. Er is vrucht.

 

Kinderen krijgen is een zegen maar ook een uitdaging. Een uitdaging om elkaar als echtpaar en ouders niet (uit het oog) te verliezen. Pas geleden had ik een gesprekje met iemand die me vertelde dat haar man bij zijn thuiskomst het gas uitdraaide en een wijntje inschonk voor hen samen. Hij dwong zijn vrouw om alles even los te laten en eerst de dag door te spreken. Hoe was het gegaan? Waar was zij tegen aan gelopen? Wat moest er anders of beter? De kinderen konden roepen maar deze tijd was even voor samen. Met de vragen die hij aan zijn vrouw stelde en het open oor wat hij voor haar en haar verhaal had gaf hij ook zichzelf de ruimte om zijn dag nog eens samen met zijn vrouw door te nemen en te delen. Hoe mooi! Ik heb een gemiste kans die ik niet meer terug kan halen. Ik was zo gericht op mijn eten, de kinderen die aan tafel moesten dat mijn man best even een kus of een kusje tussendoor kon krijgen maar daarmee was het voor dat moment ook afgedaan. Degene die het tegen mij vertelde was mijn zus. Hadden we dit toch eerder gedeeld. We kwamen tot de conclusie dat we verschillende mannen hadden. Dat wist ik natuurlijk wel. Ik heb een lieve zwager maar een schat van een man! Zoek de verschillen! Ze zijn niet te tellen. Mijn man ging geduldig in mijn programma mee. Of ik was zo vasthoudend dat ik niet afweek van mijn programma. Daarin herken ik mezelf ook. Flexibliteit heb ik door de jaren heen geleerd.

 

Een uitdaging om de basis die je tijdens de verkering hebt gelegd uit te bouwen tot een vast fundament. Daar heb je elkaar(s tijd en aandacht) voor nodig. Bedenk dat je samen begint en Deo Volente ook samen eindigt. Ik heb verschillende huwelijken gezien waar dat einde pijn deed omdat man en vrouw elkaar verloren waren. Ze leefden elk hun eigen leven in het samen-zijn. Waak en bidt! Wij ervaren het als heel rijk om samen te mogen zijn na een intensieve periode van opvoeden en zorg(en)-dragen. We zijn meer dan ooit op elkaar gericht. ‘Hoe rijk is een huwelijk’, zeggen we vaak.

 

Vorige week vertelde ik tijdens een van mijn lessen over toerusting en vorming dat wij 34 jaar getrouwd zijn. Een student reageerde verbaasd en vroeg of we dan nog wel gelukkig waren. Zij zag om zich heen zoveel echtparen die dan niet meer gelukkig leken. Oeps dacht ik, zou dit een reden zijn dat ze hun geluk op een andere manier zoeken dan in de vastheid van een huwelijk? Laten we wel zien hoe rijk het huwelijk is? Ik had in elk geval iets uit te leggen. En ik kreeg een reflectievraag mee. Is ons huwelijk wel zoals God heeft bedoeld en de schaduw van Christus en Zijn bruid, Zijn kinderen die Hij aan Zijn hart drukt?

 

In dat licht is er in elk huwelijk ‘werk aan de winkel’. Daarom ook van harte uitgenodigd bij een van de huwelijksdagen. Wij zijn zelf ook weer gestart met een huwelijkscursus. Ik heb ons aangemeld en wij vinden het weer heerlijke avonden. Vanuit de avonden hebben we weer een nieuwe gewoonte aangeleerd die we samen erg waarderen. Elke week ‘huwelijkstijd’ inplannen. Een kruis in onze agenda en daar komt niemand aan! Tijd voor ons. Aandacht voor ons. Dat was er in de verkering. De agenda vermeld allerlei afspraken. Gaat mijn man niet boven al die afspraken uit. Hij is meer tijd waard dan alle andere afspraken.

 

Ervaar ook eens wat huwelijkstijd met je doet! verzin om de beurt wat je die avond gaat doen. Dat kan thuis of buitenshuis zijn. Maar plan tijd! Tijd is kostbaar maar kost niets. Laat de ‘tijd is geld’ uitspraak los en leer genieten van je samen-zijn.

 

Vriend(in) worden?

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *