Max Lenght 200 Characters

Visie

Het huwelijk is de basis voor het gezin en het gezin de veilige haven voor het kind om zich te ontwikkelen. Wanneer in huwelijk en gezin (Gods) liefde aanwezig is, in het voorbeeld en in de praktijk van elke dag, worden kerk en maatschappij verrijkt met mensen die een bijdrage (aan Gods Koninkrijk) in meerwaarde kunnen leveren. 

De visie is opgebouwd vanuit de Bijbel als basis voor ons leven met God, onszelf en de ander. Rust om tot onszelf te komen. Stilte om naar Gods stem te luisteren. Het huwelijk om onszelf beter te leren kennen en een te worden en blijven zoals God in Zijn Woord vraagt. Het gezin om op te voeden zoals God dit vraagt.

Hartelijk verbonden heeft Gods Woord als Bron, Richting-wijzer, Eerste en Laatste Woord. We gaan in alle activiteiten en lezingen op zoek naar verbinding met Gods Woord in het samen-leven met de ander. God zoekt vanuit Communicatie naar Verbinding.