God schiep! Eerst de man en daarna de vrouw. Beiden tot Zijn eer en om in relatie met de HEERE God en elkaar te leven. Ze vertoonden Gods beeld. Het huwelijk is een rijke verbinding. Zelfs nadat de zonde door de mens in de wereld is toegelaten. Het huwelijk is de basis voor het gezin en het gezin de veilige haven voor het kind om zich te ontwikkelen. Wanneer in huwelijk en gezin (Gods) liefde aanwezig is, in het voorbeeld en in de praktijk van elke dag, worden kerk en maatschappij verrijkt met mensen die een bijdrage (aan Gods Koninkrijk) in meerwaarde kunnen leveren. 

Binnen het huwelijk leren we onszelf kennen. Dat kan pijnlijk zijn maar is tegelijk helend. We moeten hierdoor leren om Gods beeld meer te gaan vertonen in Zijn gaven. De gaven van de Geest zoals die verwoord zijn in 1 Korinthe 12. 

Het huwelijk vraagt om regelmatige bijstelling. De situaties zijn wisselend en daardoor verandert het doel. Tijd voor elkaar kan door een dag samen door te brengen. Mag ik daarin iets betekenen? Dat doe ik met plezier!