Vakantie!?

Bijna vakantie! Velen zullen juichen en verlangen naar even ont-moeten. Niets moeten, alles mogen. Voor anderen kan het een strijd zijn. Zorgen, verdriet, rouw, gemis, huwelijkspijnen, stoornissen, verstoringen, verkrachting of aanranding, incest en huiselijk geweld nemen geen vakantie. Misschien moet ik zeggen: JUIST NIET!

 

Wat een pijn wanneer je elkaar kwijt bent geraakt. Dat kan aan vele zaken zijn. Het kan door zorgen komen dat je elk je eigen weg hebt gezocht met je eigen keuzes. In het belang van je eigen gevoel wat naar een uitweg zoekt. Houvast, genegenheid, geborgenheid, een liefdevolle arm om je schouder, een luisterend oor. Of je raakt de ander kwijt aan drank, porno….En wat al niet meer. Je kunt de ander zelfs kwijtraken aan medicatie die nodig is voor een depressie. Medicatie die de ander zo verandert dat je hem of haar niet meer kent. Of agressie, moedeloosheid, wanhoop-gevoelens maken zich meester van je echtgenoot. Je hebt geen steun van hem of haar. Je gaat alleen je weg. Eenzaam. Worstelend.

 

Lieve mensen. Mag ik iets zeggen? Ik worstel met jullie mee. Ik voel met jullie mee. MAAR…….SCHEIDEN DOET LIJDEN EN BREEKT VAAK MEER DAN JE LIEF IS! Laat de zorgen in jullie huwelijk geen geheim zijn. Laat anderen meeleven, mee bidden en mee denken. Je hebt een ander nodig die bewogen is met jullie. Neem zo nodig even afstand om tot rust te komen. Wees daar open over.

 

Wat een schrijnend leed! Ook in onze christelijke huwelijken en gezinnen. Wat moet ik zeggen? Ik weet het niet!  

 

Eerst een paar vragen. Stel jezelf deze vragen en schrijf ze op! Werk ze stap voor stap uit! NEEM EVEN TIJD! Doorloop dit stappenplan wekelijks voor jezelf. Het is een handreiking om te werken aan je doel.

 • Wat wil je graag in plaats van je huwelijksprobleem?
 • Waar hoop je op?
 • Welk resultaat wil je bereiken? Wat is je doel?
 • Als je het doel bereiken kunt wat levert dit jou op?
 • Waar heb je dan geen last meer van?
 • Als ik aan je omgeving vraag wat het oplevert als jij je doel bereikt, wat zeggen ze dan?
 • Wie ziet het eerst dat je werkt aan een concreet doel?
 • Hoe gaan ze jou helpen?
 • Hoe gaan ze reageren?
 • Hoe kan dat jou helpen?
 • Hoe heb je ooit succes geboekt in een vergelijkbare situatie?
 • Wat deed je toen nog meer?
 • Hoe kun je dat nu gebruiken?
 • Wat werkt er blijkbaar?
 • Welk advies zou je geven aan een collega die in dezelfde situatie verkeerd?
 • Hoe kun jij dit advies zelf gebruiken?
 • Elk klein stapje is er een. Wat ga jij nu als eerste doen?
 • Hoeveel vertrouwen heb jij op een schaal van 1 tot 10? Wat heb je nodig om een stapje hoger te komen?
 • Hoeveel procent kans geef je dat je dit stapje werkelijk gaat zetten?
 • Hoe ga je het resultaat vieren?

Welke emoties komen los tijdens het lezen van deze vragen? Dat mag! Er is veel gepasseerd. Boosheid, pijn, verdriet, moedeloosheid zijn het gevolg daarvan. Geef ze maar ruimte. Laat je tranen maar komen……Geef tijd aan verdriet!

 

Maar begin vandaag ook met een daad! Begin klein. Ben ik te groot om klein te zijn? Wees eens eerlijk! GEEF! Zonder eigenbelang! Dagelijks! Ben ik niet teveel op mijn gevoel gericht? Wat is de reden dat ik de ander de schuld geef van mijn problemen? LATEN WE SAMEN BIJ ONSZELF BEGINNEN! Moeilijk hé? 

 1. Kijk de ander weer eens aan. Zoek het eerste contact weer op.
 2. Praat weer! Een paar woorden is een begin!
 3. Pak elkaars hand even vast als je samen bent of in bed ligt
 4. Maak een broodtrommel met lekkers klaar
 5. Leg een briefje neer: ‘Hoe moeilijk het nu ook is, ik wil van je houden’. Of: ‘We worstelen samen en hebben samen verdriet, wat kunnen we doen?’ Of: ‘Ik wil je niet kwijt, ik weet alleen niet hoe het nu moet’. Of: ‘Ik wil je vragen of je mij wilt vergeven’.
 6. Vergeef en vraag vergeving. (Zie ook de vorige blog)
 7. Schrijf voor jezelf elke dag op wat er goed is gegaan in jullie huwelijk. Let op de kleine dingen. Die doen er toe!
 8. Zeg (mondeling of op papier) eens dat je blij bent dat ……………..goed gaat.

 

Een klein begin kan een liefdevol vervolg krijgen. ECHT WAAR!

 

Wij hebben moeilijke momenten in ons huwelijk gehad. Ik heb weleens gedacht: ‘Ik weet niet hoe ik verder moet’. En nu….?

Ik ben zo blij met mijn man. We horen bij elkaar en passen bij elkaar. Nog steeds groeien we meer en meer naar elkaar toe.

We leren meer naar de ander te kijken. Wat heeft de ander nodig. Dat is de bloem die zich opent. Door die weg mogen we in elkaars hart kijken. 

 

Meer dan 6000 keer staat de naam van JAHWEH in de Bijbel. IK BEN. IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN. Werp al je zorgen op Hem! Zijn Zoon is de vaste Rots van ons behoud. Zijn AGAPÉ, Zijn liefde vanuit Zichzelf wil Hij geven! Aan MENSEN. Gevallen engelen zijn verloren maar zondige mensen kunnen behouden worden. Hij ontfermt zich op het gebed! Barmhartig is de HEERE, een ontfermende God. Het woord Barmhartig komt van Rachamim of enkelvoudig Re-Chem wat moederschoot betekent. Gods ontfermende liefde in Zichzelf is als een moederschoot waarin we gekoesterd worden als we ons, door het geloof, aan Hem overgeven. Tederheid is als balsem voor onze verwonde ziel. ‘O HEERE, kom bij mij binnen. U weet de Weg naar mijn hart. U weet dat het gesloten is voor U, voor mezelf en voor anderen. Breek de deur open en geef een geopende Deur. Leg Uw Fundament in mijn hart. Leer het barmhartig te zijn.’

 

God is de Overwinnaar! Wij kunnen en mogen, sterker nog, wij moeten het kwade overwinnen door het goede.

 

Dat kost zweetdruppels en tranendruppels. Wat mag het ons kosten? Hebben we onszelf over voor de ander? Dé liefdevolle Ander wel!

 

Vriend(in) worden?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *