Uitverkoren! Hoe rijk!

Jezus zegt: ‘Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijft, opdat wat gij van de Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geeft. Dit gebiedt Ik u, opdat u elkaar liefhebt’.
‘Ik heb u uitverkoren uit de wereld om Mijn vrienden te zijn en zalig te maken’, zegt de kanttekening bij deze tekst. Uitverkoren om vrucht te dragen. Om de wereld te leren en door het goede voorbeeld de mensen te bekeren. De wereld laten zien dat Jezus een wonderlijk werk heeft gedaan. Dat Hij handelde vanuit de liefde tot Zijn Vader. Aan zo’n leven is de vrucht op het gebed verbonden.

 

God de Vader heeft de wereld lief. Jezus heeft de wereld lief. Liefde is Leven vanuit het hartelijk verbonden zijn met Hem.
De basis is liefde die uitkomt in Gods verkiezing. Is er een andere verwachting? De eerste verkiezing is aan ons bevestigd bij onze doop. Hij bevestigd Zijn verbondsliefde van geslacht tot geslacht en van kind tot kind (psalm 72 en 105). Wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, worden gedoopt! Het is als een liefdeskoord wat om ons heen geweven wordt met de uitnodiging tot geloof en bekering.

 

Recht(vaardig) is het als God ons laat gaan. Maar liefde is het als Hij verkiest. ‘Ik zie een Poort wijd openstaan!’ Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden. Hij betoont Zijn welbehagen aan hen die nederig naar Hem vragen! Bid en u zal gegeven worden!

 

Als ik dan vanuit het Woord naar de realiteit kijk dan duizelt het. Hoe kan liefde zo vertrapt worden? Aan de hand van de realiteit binnen de muren van Gods kerk, neem ik u mee naar het verdonkerde goud van Gods tempel. ‘Weet u niet dat u Gods tempel bent en de Geest van God in u woont?’ Het is tijd om de wapenrusting te gebruiken. Laten we op de puinhopen bidden en werken.

 

1. Ik hoor het: ‘In mijn nachtkastje ligt de morning-afterpil’
2. Ze verteld het: Haar leven is verwoest door incest en nu geeft ze zichzelf letterlijk bloot. Verwoest is ze toch!
3. Ik hoor de vraag: ‘Heb jij het al gedaan?’ De groepsdruk vraagt om antwoord: ‘Leef je uit!’
4. Abortus. Ik moet verbergen….Ik schaam me voor mijn zwangerschap.

 

Ik hoor jongeren zeggen: ‘Je leeft toch maar een keer?’ Hoe leven wij als de voorbeeldgeneratie? Ook genietend omdat we maar een keer leven? Ik schaam me. Hoe weinig heb ik mijn kinderen voorgeleefd dat er meer is dan dit leven! Wat voel ik mijn gebrek dat ik niet kan laten ervaren hoe goed het is om Gods liefde te ontvangen. Dat is nog eens liefde! Dan heeft de wereld zijn glans verloren. Zijn waarde blijft omdat ik nog op reis ben door deze wereld om straks voor eeuwig Hartelijk met God, de Vader, Jezus en de Heiligmakende Geest verbonden mag zijn. Wat een vooruitzicht! Ik leef gelukkig maar een keer op deze aarde. Er is verwachting! Ook voor onze jongeren! Zij zijn op zoek. Wij zijn richtingaanwijzers. Maar hoe? Waarheen?

 

Vriend(in) worden?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *