Terug- en vooruitblik!

Als terugkijken en vooruitkijken pijn oproept, wat kan het dan vandaag donker zijn. De donkere dagen voor Kerst in allerlei opzicht. Een opzien tegen de Kerstdagen. Hoe zal het gaan? Ik weet niet of ik het wel aankan, wel aandurf…Als ik om me heen zie lijkt iedereen te genieten van de komende dagen. Ik niet! Klagen mag! Bidden moet!

 

In de laatste dagen van dit jaar is het goed om terug te blikken en vooruit te kijken…Sta eens even stil!

Terugblikken & Vooruitkijken 2019 – 2020

De Schepper van Maria is geboren uit Maria. De Zoon van David is de Heer van David. De Nakomeling Van Abraham is Hij die er voor Abraham was. Hij Die de aarde heeft geschapen is op aarde ontstaan. De Schepper van de hemel is onder de hemel geboren. (Augustinus)

Kan Gods genade heerlijker voor ons schijnen, dan toen Hij, die één Zoon had, deze Zoon tot Mensenzoon maakte en zo de zonen van mensen tot zonen van God aannam? Denk eens na! Waaraan hebben we dat verdiend? Denk eens na! Waarom is dit gebeurd? Denk eens na! Welk recht hebben we? En zie eens of je iets anders ontdekt dan genade… (Augustinus)

Christus ligt in de kribbe, maar Hij draagt de aarde. Hij drinkt aan Maria’s borst maar Hij voedt de engelen. Hij wordt in doeken gewikkeld maar Hij bekleedt ons met onsterfelijkheid. Hij heeft geen plaats gekregen in de herberg maar Hij bouwt voor Zichzelf een tempel in de harten van de gelovigen. (Augustinus) 

 

 

Deze God is onze God! Eeuwig en altijd! God blijft eeuwig Dezelfde!

 

Ik wens u zegenrijke dagen met Gods Heil(and)!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *