In stilte wandelen. Welk beeld roept dit bij je op? Gewoon je mond dicht houden en niets zeggen? Deels is dit ook zo. Maar het is meer dan dat!

Deze wandeling kent drie onderdelen.

  1. Stil worden – Je dwaalt letterlijk zoals je gedachten gaan dwalen wanneer je stil gaat worden. Je neemt de paden die je gedachten gaan.
  2. Loslaten/vastgrijpen – In dit deel van de wandeling ga je gedachten sturen naar een rustpunt. Hét Rustpunt wat tegelijk een Ankerpunt is. We grijpen Gods Woord aan waar onze gedachten steeds naar terug geleid worden. Komen we iets tegen in de natuur dan kan dat ons letterlijk stilzetten en onze gedachten verzetten. Omdat Corrie zelf meewandelt wordt dit door haar genoemd en kun je zelf de gedachten erbij krijgen die in je situatie passen.
  3. Luisteren – Je gaat zelf met de Bijbel op stap. Je zoekt op waar je gedachten terecht kwamen en mediteert hierover. Mediteren is verdiepend. Mediteren is Gods stem tot me door laten dringen. Mediteren is het woord overdenken, herkauwen en een plaats geven in mijn leven. God vraagt of wij Zijn stem gehoorzaam volgen! Zo geeft Hij groot loon!

Kortom: al wandelend en dwalend je richten op de Bron! Je dorstig hart naar geluk en rust neerleggen bij die Bron waaruit rein water komt! Dit is geen drie-uur-durend iets. Dit is een levenslang proces waarvan ik hoop en bid dat dit je brengt waar je zijn moet! Niet één keer maar dagelijks. Mag deze stiltewandeling een bewustwording zijn? Waar gaat mijn hart naar uit? Drink ik uit de juiste bron?

Inclusief koffie/thee met selfmade gebak voor maar €17,50

Wil je zelf meditatief wandelen? Dan geef ik je vast een voorbeeld.