Sara. vorstin!

Vrouwen uit de Bijbel. Wat kunnen we veel van hen leren. Boeiend om het leven van een vrouw te volgen. In het voorbeeld wat zij geeft voor ons huwelijk maar ook in de signaalfunctie die zij heeft. Leerzaam. Sara. Na haar leven is van haar opgeschreven dat zij door het geloof haar kind droeg. De bloei van haar leven lag achter haar. De mogelijkheid was gesloten. Ze lachte toen opnieuw de belofte bij haar kwam. En toch staat er dat zij op de belofte vertrouwde. Aan het einde van haar leven stond daar een vrouw die de belofte had ontvangen. Tegen alle verwachting in!

Twijfels stormden door haar hart. Donkere wolken pakken zich boven hun huwelijk samen. Verdriet waarvan ze de pijn tot in haar hart heeft gevoeld. Dan maar een ‘adoptiezoon’? Zo zachtjes aan moet er toch wel wat gebeuren. Oei! Dat terwijl de belofte van het nageslacht met het verbond is bekrachtigd!

Wat zal het met haar hebben gedaan dat haar man samen met haar werkster een kind kregen? Leegte? Afgewezen? Ja ze heeft haar werkster zelf aan haar man gegeven. Maar de zonde van ongeloof en ongeduld (hoe begrijpelijk trouwens) maakt zoveel scheidingen en brengt een ijzige koude mee….Het gesprek zal gestaakt zijn.

God was in het leven van Abraham gekomen. Daarna moesten ze verhuizen naar een land waarvan ze niet wisten. Onvoorwaardelijk volgen! Alles achterlaten. Met de belofte in de hand gingen ze. ‘IK ZAL! U tot een groot volk maken’. Sara was gevolgd. Sara bleek aanpassingsvermogen te hebben. Loslaten, vertrouwen, gaan, volgen, onzekerheid, opnieuw beginnen, verliezen lijden. Dat zijn stuk voor stuk moeilijke levensstukken. Vanuit een mooie stad met alle gemakken werd ze nomade. Twee dingen bleven hetzelfde: God, Zijn belofte en de liefde voor haar man. Al blijkt Sara een vrouw met karakter (haar lachen, haar eigengemaakte keuzes), ze toont genegenheid en erkenning aan haar man. Precies wat een man nodig heeft om zich echt man te voelen. Ze geeft ook de leiding aan haar man. ‘Hem noemende haar heer.’ Niet slaafs maar liefdevol. De vader van alle gelovigen en zijn vrouw toonden in hun huwelijk het beeld van Christus.

Fout, het gaat fout. Er is honger. We trekken naar Egypte. Zeg maar dat jij mijn zus bent. Het was een halve waarheid. Abraham en Sara waren halfbroer en halfzus. Hun beider vader was Terah. De intentie is verkeerd! Abraham was bang voor zijn eigen verlies. Sara was een mooie vrouw! Schoon van buiten. Haar kuisheid is in gevaar wanneer dit spel wordt gespeeld. Haar onvoorwaardelijke vertrouwen in haar man scoort ook minder.

Ontmoedigend! De standvastigheid wankelt. Het anker van de beloften zijn ze kwijt! Gods beloften worden in Christus heerlijk vervuld. Wat een levensles om te leren wachten. Geloof en geduld zijn twee onlosmakelijke schakels. Wachten op Gods werk, op Gods tijd en op Gods wonder is zo moeilijk! Ondragelijk!

Izak wordt door het wonder geboren! Hagar en Ismaël worden weggestuurd.

Tot op de dag van vandaag zijn de verkeerde keuzes van Sara te bemerken. De beide zonen van Abraham staan tegen elkaar op. Toen en nu nog steeds. Beide volken zijn groot geworden. De Arabieren, het nageslacht van Ismaël en de volgelingen van Mohammed staan op tegen de Christen(-Joden). Beiden vechten om het land.

Hebron. Sara lachte dáár 2000 jaar voor Christus! Hebron nu is een christenvijandige stad. Eén verkeerde keuze in ongeloof heeft een groot gevolg. En toch staat Sara als voorbeeld voor ons vrouwen in de rij met de geloofshelden. Ik denk ook aan Petrus die ons een les geeft: ‘Desgelijks u vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook, zo enigen het Woord (hoofdletter) ongehoorzaam zijn, zij door de wandel van de vrouwen zonder woord gewonnen worden. Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze (mooie innerlijke schoonheid). Welker versiersel is, niet hetgeen uiterlijk is,…. maar de verborgen mens van het hart in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. Want zo versierden de heilige vrouwen zich eertijds die op God hoopten en waren haar eigen mannen onderdanig. Gelijk Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende heer, welker dochters u/jij/ik geworden bent als u weldoet en niet vreest voor enige verschrikking.’

VOORBEELDIG!

Sara een vorstin. Haar man was vorstelijk rijk maar haar Heere was haar koning! Hij leidde haar door deze aardse woestijn naar het hemels paleis. En haar leven getuigd tot vandaag als een voorbeeld voor ons.

Welke huwelijkslessen zitten hier voor jou persoonlijk in? Voor mij heel veel!

Onze mannen de eer geven die zij toekomen en hen erkennen in wie ze zijn en wat ze doen is de meest vruchtbare liefde die we terug krijgen. Sara wist wat haar man nodig had! Niemand had het haar geleerd! Ze had- mag ik het zo zeggen- geen samen delen dag bij Corrie Kole gevolgd of nodig. Corrie Kole kan op les bij Sara. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *