Rennen-rusten….

Vorige week viel het me zomaar ineens op. Adam heeft een HEERE! Ja een HEERE! Met de schepping van de mens legt God Zijn Verbond in de mens. De HEERE verbindt Zich met de MENS! Voor we onze grootste valkuil vinden is God er al met Zijn Christus. Want hoe kan Hij zich anders verbinden aan mensen? God en mensen zijn nauw aan elkaar verbonden. Zij zijn van elkaar. Ze hebben een relatie met elkaar. De mens heeft Zijn leven uit God, dankt zijn leven aan God en leeft omdat God leven geeft. God zet Zijn mens op Zijn aarde. De mens en de aarde zijn verbonden met elkaar. De aarde en alles wat daarin leeft en daar woont zijn het rechtmatig eigendom van de HEERE.

 

Wat een rust om te weten Die God is mijn God voor eeuwig en altijd, elke dag, elk ogenblik. Hij nodigt mensen, ook in het zonde-ravijn, tot Hem. Hij spreidt Zijn Goddelijke armen uit en nodigt vermoeiden en belasten om te komen en aan Zijn liefdevolle Vaderhart Rust te vinden door het geloof in Jezus Christus. Daarvoor heeft Hij ons gemaakt. Hij zag onze ongevormde klomp. Hij ziet ons. Hij overziet ons leven. Hij voorziet alle gebeurtenissen. Elke dag mogen we onze dag en onze agenda aan Hem laten zien. Deze openleggen voor Zijn aangezicht. Wat een heerlijk leven om dan te ervaren dat Hij leidt. Wanneer ik werk, werk ik maar wanneer ik wacht en bidt werkt God.

 

Ik heb het druk! IK? IK! Rennen of rusten? Kies dan heden! God kijkt, wacht genadig om genadig te zijn.

 

Kan het waar zijn dat ‘druk én ik’ de meeste stress opleveren? Kan het zo zijn dat druk en ik ons boven het hoofd groeien? Is het waar dat er een klem om ons ligt waarin we vast zitten? Wie legt die klem om ons heen? Met welk doel ligt die klem om ons? Wie is die klem?

 

DRUK: Duivel regelt uw kalender/agenda. Risicovol! Maar de duivel zal zeggen: ‘Goed bezig! Ga zo door!’ Niet vreemd opkijken als uw weg eindigt waar uw hart ligt….

 

Werk zolang het dag is. Als eerste aan uw zaligheid en dan uw dagelijks werk in uw huwelijk, gezin, kerk, (vrijwilligers)werk. Houdt de goede volgorde vast! En daarbij heilig slapen en loslaten naast waken en bidden.

 

Vergeet u zelf niet in uw dagelijks werk. Augustinus zegt dat zo mooi:’ In het gebod der liefde vindt de mens drie, die hij moet liefhebben: God, zichzelf en zijn naaste. Omdat hij, die God liefheeft, niet dwaalt in de liefde tot zichzelf, volgt daaruit, dat ook zijn naaste, die hij, volgens het gebod, moet liefhebben ALS zichzelf, aanraadt God lief te hebben. Liefde is een liefelijk woord, maar een nog lieflijker daad. We hebben niet altijd de tijd om over liefde te spreken maar moeten haar wel altijd in acht nemen. God loven met de levenswandel kan altijd. Wie zichzelf bemint en niet God, bemint zichzelf niet en wie God bemint en niet zichzelf, die bemint zichzelf.’ Hier is een beetje zelfspot op zijn plaats. Laten we maar niet te hoog, te groot en teveel van onszelf denken maar laten we wel voldoende aan onszelf denken.

 

Het einde komt! Jezus komt! ADVENT! Rusten en verwachten. Met een taak: Strijden, waken, bidden en uitzien. Een levende vis zwemt tegen de stroom in en spartelt en worstelt wat af. Hoe vaak vragen we in ons gebed of God ons wil bewaren voor de zonde? Strijdt om in te gaan! Vraag maar of onze ogen open mogen gaan voor onze persoonlijke zonden. De wortels moeten met wortel en tak uitgeroeid worden! We moeten zelf werken om onze zonden te overwinnen met de kracht van de Overwinnaar.

 

Persoonlijk denk ik dat ons huwelijk staat of valt met hetgeen hiervoor is aangegeven. Misschien ben ik te zwart-wit. Het kan. Misschien weet ik te weinig van alle zorgen en problemen. Dat kan. Nou, sterker nog: ik weet het zeker. Hoe zou ik alles kunnen weten? Ook hier past zelfspot. Laat me maar gewoon Corrie zijn en niet meer dan dat!

 

Maak niet alleen een probleem van het huwelijksprobleem. Het is er al, we hoeven dat niet meer te maken. Problemen in stand houden is als een dode vis. Misschien, en hier herken ik me in, met de gedachte dat anderen niet weten wat je doormaakt. Strijden is het tegenovergestelde. Liefde doen is strijd voeren tegen liefdeloosheid. We vechten op allerlei fronten om te verbeteren: in het bedrijf, voor onze woning, voor meer en beter, maar hoe kan het toch waar zijn dat we ons huwelijk laten gebeuren?

 

Wees tevreden met uw lot. Durf tegenslagen toe te laten en te accepteren. Houdt het contact naar elkaar open ook als je elkaar even niet begrijpt. Of ook als er zorgen, verdriet of zonden de liefde in de weg staan. Blijf fysiek en mentaal bij elkaar. Zonder woorden? Ook goed! Hij kusse mij met de kussen van Zijn mond. Wie? Hij! Maar ook wij!

 

Tevredenheid kun je leren en daarmee alle gaven waarderen. Onrustig bij elkaar brengen wat we willen meenemen van deze wereld geeft overvolle dagen en hoofden en oververmoeide lichamen. Van alles wat we ontvangen is geen tijd meer om er van te genieten. TE DRUK!

https://www.youtube.com/watch?v=-A0Ih72kTEo

 

Wat beweegt en motiveert ons? Verlangen naar succes? Het leveren van prestaties? Jezelf bewijzen? De behoefte aan respect? Volgens Paulus zijn we bij deze dingen niet in staat om anderen zonder egoïsme te dienen. En dienend trouwen is onze belofte….VOOR GODS AANGEZICHT! Hoe lagen we geknield op dat moment? Toch met verlangen in ons hart om te doen wat we beloofd hadden?

 

De tendens van nu is dat je de ander zover krijgt dat hij jou gaat dienen en jij bedient wordt. Zelfverwerkelijking, zelfontplooiing, ruimte voor jezelf binnen het huwelijk?  Dat alles is olie op het vuur van het egoïsme.

 

Hoe ik-gericht kunnen we zijn! Onze westerse cultuur versterkt dat. Zelf in de hulpverlening. Hoe húlp-verlenend? Als we vastgelopen zijn is het vaak door een laag zelfbeeld of door het missen van eigenwaarde. Deze mensen worden aangemoedigd goed voor zichzelf te zorgen. Te meer als er beschadigingen vanuit het verleden zijn. Het is waar! Neem elke dag maar een uur de tijd om iets te doen wat je graag doet. Neem een mooie hobby en ontwikkel die. Iedereen heeft gaven! Van de Gever! Maar laat zorgen voor jezelf niet zover gaan dat je de ander de ruimte ontneemt. De ander moet voor jou zorgen en jou steunen. Wanneer er wat te hard wordt gereageerd dan is de ander fout bezig. Zeker. Mee eens. Maar dan….Ik moet op mezelf passen en voor mezelf zorgen dus mag ik ….. Voor mezelf opkomen. Ik heb toch zoveel meegemaakt. Ik ben beschadigd. Daar gaat het fout. Daarmee maak ik mezelf belangrijker dan de ander. Mijn oog is op mezelf gericht. Gods analyse werkt tegengesteld. Hij zegt: vriendelijkheid, geduld, zachtmoedigheid is nodig, zowel in de behandeling naar de partner die beschadigd is als naar de partner die met hem/haar is getrouwd. Lees samen het huwelijksformulier nog eens. Schrijf ieder voor zich de punten op die helpend kunnen zijn voor jullie huwelijk. Bespreek ze samen eens. Vergeet vooral niet Hoger op te zien. Hij helpt als ik het allerminst verwacht door mijzelf te verliezen in Hem. Hij moet groot worden in mijn (huwelijks)leven.

 

‘Laat het verleden over aan Gods genade, het heden aan Gods liefde en de toekomst aan Gods voorzienigheid’, zegt Augustinus. Wijze man!

 

Streef niet naar perfectie in het huwelijk of het leven. Het is hier niet!

Werk aan een betere relatie!

https://e.prolife.nl/3/4/190/5/NP_G-IXIoXuTf5INu0EF3FU3ajnuCBiaPXnqwTkOp_zOjHhFXzwsClwXd3mK1lmi

OF….

https://www.prolife.nl/christelijke-zorg/Paginas/Pro-Life-Relatiespel.aspx

OF…..

Samen-delen dag

En..

Dien de ander, dan dien je jezelf!

‘Duurzame relaties hebben grote voordelen. Deze stellen zijn gezonder, gelukkiger, leven langer volgens wetenschappelijk onderzoek. Het herstelvermogen bij ziekte is groter. Op langere termijn is er een grotere opbouw van koopkracht en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt is beter. Uit sterke huwelijken worden meer kinderen geboren en de baarmoeder is de kraamkamer van de toekomst van onze SAMEN-leving. Onze bevolking wordt jong en vernieuwt ons land’. (uit LIV van pro-life)

 

Vriend(in) worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *