Samen delen verbindt

Hoe leuk en heerlijk om samen te zijn! Even een dag helemaal voor jullie! Op en top verzorgd. Je hoeft niets mee te brengen en nergens aan te denken. Alleen samen delen om dubbel te kunnen genieten op die dag en lange tijd daarna.

De samen-delen-dag is bedoelt om als echtpaar op een ontspannen en positieve manier tijd en aandacht te geven aan jullie huwelijk. Ik hoor regelmatig dat hier geen tijd voor is. De tijd die je neemt betaald zich terug in de liefde die je ervoor krijgt. Alles wat je in liefde doet gaat soepeler. Dan blijkt dat de tijd nemen, tijdswinst betekent. 

Het huwelijk: Een verbond wat hoog verheven is boven alle relaties. Een onlosmakelijke eenheid. Van God zelf ontvangen! Uit het Paradijs overgebleven als een bloem. Een bloem als tegengif voor alle egoïsme. De bloem heeft zelfverloochening nodig om tot bloei te komen: het geluk van de ander dienen. Naar elkaar luisteren. Elkaar vertrouwen, leren begrijpen en waarderen. Verbonden in trouw tot de dood ons scheidt. Een gelukkig huwelijk is een verbinding boven WIFI-verbinding. Verbinden en verbonden blijven! Bouwen aan een kunstwerk!

Het huwelijk is een gave van God en tegelijk ook een opgave. Ons eigen ‘ik’ moeten we opgeven om deze gave te onderhouden. 

Laten we nooit denken dat ons huwelijk goed genoeg is. Velen voor ons die deze gedachte koesterden, kregen op de puinhopen andere gedachten. Welk huwelijk is gelijk aan Christus en Zijn bruid? Dagelijks gaan 300 stellen in Nederland uit elkaar….

De samen-delen-dagen zijn gericht op het positieve van de relatie. Een APK! omdat jullie huwelijk dit waard is en breken gelijk staat aan verliezen.

Het programma van de dag ziet er als volgt uit

  1. We starten op een locatie in een rustige omgeving (in de bossen, bij het water of de zee)
  2. De koffie/thee met iets lekkers wordt aan het begin van de dag als volledige groep gebruikt
  3. Tijdens de koffie geef ik een korte instructie over het programma en de tijden
  4. We doen een aantal teambuildings-opdrachten. Jullie samen zijn een team! Jullie werken samen in de opdrachten. Deze opdrachten zijn actief, humoristisch en verbindend. Gewoon om even op te warmen maar ook kennis te verwerven over het huwelijk in een ongedwongen sfeer. De opdrachten rusten op wetenschappelijke onderzoeken over sterkere relatie en het hebben van een duurzame relatie en zijn vertaald naar een actieve en interactieve werkvorm. 
  5. Met een eigen gemaakt boekje gaan jullie na de verzorgde lunch samen de natuur in
  6. Wandelen met gespreksvragen of opdrachten. Er is niets verplicht. (Het is een verwen-dag voor jullie samen. Je wordt niet bevraagd of beoordeeld)
  7. De lunch is de tijd voor jullie  om samen aan een tafeltje genieten van hetgeen je voorgeschoteld wordt.
  8. Op een van tevoren afgesproken tijd staat er een hapje en een drankje voor jullie klaar. We genieten nog even na.

Deze dagen worden een keer per maand georganiseerd op dinsdag of donderdag en een keer per drie maanden op zaterdag. Kijk voor de planning onder het kopje ‘programma’

De kosten zijn €95,00 per echtpaar all-in

Voor meer informatie zie Instagram en Facebook

Daar wil je meer van:

Het advies wat ik hier als afsluiter geef is gratis. Zou je zo’n mooie dag ook af kunnen sluiten met een diner? Ik kan hiervoor tips geven. Hoe mooi is het om deze dag te verlengen met een nachtje in een B&B? De omgeving leent zich ervoor! In deze omgeving hebben we erg mooie B&B’s. De verlenging van de dag valt niet meer onder Hartelijk Verbonden. 

Geniet van een dag samen waar je lang op terug kijkt! Geef het elkaar eens cadeau!

Bij ‘contact’ kun je de opgave doen.

Je trouwdag is een dag om niet te vergeten. Je beloofd de liefde van je leven je trouw voor altijd! Je leven lang deel je met je geliefde. Laat geen gedachte, geen uitweg, geen nooduitgang in het huwelijk met je geliefde toe! Sluit je af voor de buitenwereld en leef voor je geliefde. Dan kan je liefde het leven lang tegen een stootje.