Niet zomaar B&B

Twee weken vakantie zitten er op. Daarvan zijn we een week in de Bed en Breakfast ‘Broodhuis’ te Kerkrade geweest. We kijken met veel voldoening en genoegen terug op de mooie week. Ik neem u even mee om er een kijkje te nemen. Naar het geweldig goed verzorgde ontbijt, de lekkere bedden en de gastvrijheid die we er genoten hebben. Maar meer nog naar de kerkdienst en de Bijbelstudie die we bij hebben gewoond.

 

Zondagmorgen staan mijn man en ik een half uur voor de dienst begint in de kerkzaal. We wachten de gasten op. Dat is ons gevraagd door onze gastheer en –vrouw. Zij zijn zelf onderweg om mensen op te halen voor de kerkdienst. ’s Morgens hebben we samen aan de HEERE gevraagd of er nieuwe mensen mogen komen. De HEERE hoort! De preek uit Genesis 18:1-15 gaat over Abraham. Hij bereid een maaltijd voor de Gast(en) met haast! En zij aten! De vernieuwing van de belofte van een zoon gaat samen met de woorden: ’Zou iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?’ Een ‘atheïst’ met zijn kinderen, een vrouw die stil haar weg gaat, een vrouw die nu komt omdat ze niet hoefde te werken, een paar kinderen die na de dienst laten horen wat ze op de kinderclub leren. Een handje vol mensen in een wereldse stad. Een stad waar armoede, leegte en eenzaamheid (uit de ogen) van de mensen straalt. Een stad die bol staat van drugsgebruik en alles wat er uit voortkomt.

 

Donderdagavond sluiten we aan bij de Bijbelstudie over Romeinen 1:18-32. Een confronterend hoofdstuk voor iedereen. Hier worden wij als mens neergezet. Twee jongeren komen binnen. Een jongen, een meisje, een vrouw die regelmatig de Bijbelstudie bezoekt en een vrouw die lange tijd niet bij de Bijbelstudie is geweest. Woorden die met kracht uitgesproken worden door een jongere, nadat de vraag aan de evangelist gesteld is hoe het kan dat Jezus na drie dagen opstaat. Hij gaat recht overeind zitten en zegt: ‘De dood is het loon op de zonde. Jezus deed geen zonde en daarom kon Hij niet dood blijven!’ TREFFEND! De kern! 

 

Na het om de beurt enkele verzen lezen van het Bijbelgedeelte zegt hij al dat hem dit treft omdat dit zijn leven is. Eerlijk en ongekunsteld. Geen eenvoudig hoofdstuk om uit te leggen tegen mensen die nergens van weten bedenk ik. Maar wat maakt het los? De kern! Eerlijk worden vragen als: ‘Een baby is niet zondig’, beantwoord. We zijn zonde. Dat zit in onze wortel. We hebben allemaal bekering nodig. ‘Ik snap niet dat God ons niet weggegooid heeft!’, zegt een van de deelnemers.

 

Nog twee opmerkelijke dingen, die me bij zijn gebleven noem ik. Naar aanleiding van een evangelisatie-week in de zomer is een jongere in aanraking gekomen met het woord. Jongeren gingen langs de deuren en hij deed open. ‘Geen behoefte’, was het antwoord. Toen ze wegliepen vroegen ze op de valreep of ze voor hem konden bidden en waarvoor. Toch behoefte: ‘Bid maar om herstel in het contact tussen mij en mijn ouders’. Even daarna kreeg hij een folder in handen met adresgegevens van de evangelisatiepost met de vermelding van de kerkdienst. Hij voelde dat dit een oproep was. Hij is gegaan. U HEERE, alleen bent Overwinnaar in de strijd!

Op de Bijbelstudieavond ging op het moment dat we begonnen de telefoon. Een mevrouw met de vraag hoe laat de avond begon. Ze vertelde na deze avond dat ze tijdens een afspraak de drang kreeg om te komen. Ze had de afspraak afgebroken en was gekomen….

 

En nu naar ons leven met God en ons huwelijk? Zeggen wij een afspraak af of verzetten deze om Bijbels onderwijs voorrang te geven? Nemen wij anderen mee naar de kerk zoals de jongeren op de Bijbelstudie elkaar meenamen? Trekken we als man en vrouw samen op in en naar Gods woord? ‘De eerste oorzaak waarom God het huwelijk heeft ingesteld is: ‘dat de één de ander trouw helpt en bijstaat in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren’. U hebt deze personen geroepen tot de heilige huwelijke staat en samen-verbonden. Wil hen Uw Heilige Geest geven opdat zij in een waar en vast geloof heilig leven, naar Uw Goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan! Wil hen dan zegenen zoals U de gelovige vaderen, Uw vrienden en getrouwe dienaars, Abraham, Izak en Jacob, gezegend hebt op dat zij als mede-erfgenamen zijn van het verbond. De kinderen die U hen wilt geven godzalig opvoeden, tot eer van Uw heilige Naam, tot stichting van de gemeente en tot verbreiding van het heilig Evangelie.’ Onze lieve Heere God vervulle u met Zijn genade en geve u dat u in alle godzaligheid, liefde en enigheid, lang en heilig samen leven mag. AMEN!’

 

God wil dat de mens in geluk leeft! Komt dat hierin niet tot uitdrukking? Rechtvaardigheid en eerlijkheid is het hoogste geluk! Open en eerlijk leven voor God en mensen geeft rust. De rust in God vanuit genade. Dat vraagt elke dag eerlijk naar mezelf kijken. Wie ben ik voor God en voor mijn naaste?

 

In het kader van het huwelijk het volgende: Echte huwelijks-liefde is iets uit een andere wereld. Liefde kun je niet maken. Liefde komt van God. Dan is zuinigheid geboden! Met gebed, des te meer als het huwelijk zwaar weer doormaakt. Liefde is een opdracht. Die opdracht levert veel op wanneer er hard voor gewerkt wordt. Hoe meer liefde gegeven wordt hoe meer we krijgen. We kunnen werken aan ons eigen geluk!

 

God vraagt niet aan Adam wat hij het beste vond. God gaf! Een geschenk! Met de liefde, het gevoel om liefde te beleven, de emoties om liefde uit te drukken, het verstand om liefde te kennen en toe te kennen. We ontvingen iets van Gods beeld. En zijn we afgedwaald van de goede weg? Laten we elkaar als man en vrouw eerlijk op fouten wijzen tot elkaars nut en behoud. Zie het niet als kritiek. We zijn zo snel kortaf als we eerlijk op ons gebrek gewezen worden. We hebben het nogal goed met onszelf getroffen…. Maar zie het als een gratis advies en feedback als een cadeau. Alleen wanneer de ander je écht ziet dan zal hij met je zijn begaan.

 

Ik heb een wijze man. Ik moest leren naar hem te luisteren. Als eerste omdat ik een eigengereid karakter heb maar ook omdat onze communicatie vaak een andere golflengte heeft. Daar zijn jaren, veel tijd en aandacht overheen gegaan om elkaar beter te leren begrijpen. Hij zei vaker: ’Neem alleen verantwoordelijkheid voor hetgeen jij kunt veranderen’, én: ‘blijf niet hangen in het verleden of wat er nu gebeurt maar neem je verantwoordelijkheid om te veranderen’. Dit en nog meer  heeft mij geholpen van een stil een verlegen meisje te worden tot wie ik nu ben. Uhm…Al voel ik nog regelmatig dat verlegen meisje in mezelf.

 

Lijkt onze situatie ver verwijderd van een gelukkig huwelijk? De God aller vertroosting verdrukt niet boven vermogen. Vernedert u onder de krachtige hand van God en Hij zal u verhogen te zijner tijd. Hij legt een kruis op wat zwaar genoeg is om door de knieën te gaan.

Ik heb me vaker geschaamd dat ik zware kruisen nodig had en heb.

Denk nooit te klein van onze God!

 

Ten slotte. Ik wil geen reclame maken voor het ‘Broodhuis’, ik krijg er ook geen geld voor 😉 maar wie een B&B zoekt kan hier goed terecht! En ik trof het. Tijdens onze vakantieweek was het ook nog stoffenspektakel. Ik over de markt en mijn man in de bibliotheek met een krant en koffie. Even ieder ons eigen vermaak…..En dat tijdens een week samenzijn….Het valt te denken…

Vriend(in) worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *