Mysterieus!

Ik hoor de predikant nog zeggen: ’Wat is belangrijker troost of onderwijs?’ Ik spits mijn oren. Ik wil graag troost maar hij zegt: ‘onderwijs’.

 

Niet alles wat ik wil is het beste voor mij. God vraagt niet aan Adam wat hij het beste vindt. God geeft! God geeft hem het mooiste en het beste wat Adam naast zich wensen kan. Daarmee maakt Hij Adam compleet.

 

God geeft! Goddelijke liefde! Hij geeft Zijn Zoon. Het liefste voor de slechtste. Onbaatzuchtig, zelfopofferende, bovenmenselijke en reddende liefde! Voor de wereld. God geeft daarmee het leven aan en voor de mensen. Zonder Christus was er geen wereld en geen leven.

 

Laat ons mensen maken naar Ons beeld en naar onze gelijkenis. ‘O, Zoon maak mij dan Uw beeld gelijk?’ Ik lijk in de verste verten niet op U. ‘Leer mij mijn eigen wil aan Uw wil te toetsen. Mijn eigen ik over te geven aan Uw Ik zal, Ik wil, Ik doe.’ Uw wil is heilig en goed! ‘Leer mij in Uw spoor te gaan. Maak in dat spoor mijn gang en mijn treden vast, vaster, onwankelbaar. Wanneer U met Uw heillicht voorgaat zal ik niet uitglijden.’

 

Eva is kostbaar voor Adam. Hij ziet in haar Gods beeld! Ze is ver boven de dieren verheven. Ze kent, ze voelt, ze verstaat, ze heeft lief! Er is een geest in haar.

 

En toen de paradijspoort is dichtgeklapt en hermetisch gesloten werd er een stukje paradijs meegedragen door twee mensen op weg naar een onbekende toekomst. Ze hadden elkaar. Ze deelden het verdriet, de pijn, de moeiten van het leven. God vraagt niet maar Hij geeft!

 

Satan haat. Hij haat liefde, verbondenheid, samen-zijn omdat Hij God, Zijn Woord, het gebed haat. Hij haat alles wat God geeft. Zo ook het Bijbelse huwelijk.

 

Wij mensen anno domini 2019 leven midden in de geestelijke strijd. De boosheden in de lucht dalen neer in de kerk. Egoïsme, eisende liefde, eigenliefde, verkeerde verwachtingen en geprikkeldheid als het anders gaat dan ik wil zijn volop in beweging, vervullen het verstand en de gedachten en daarmee zinken ze in ons gevoel. Wij wandelen toch de goede weg? Ik weet wel waar het knelpunt zit.

 

De aarde kregen we als woon- en werkplaats. We maken het tot eeuwig bezit. Elke morgen als we wakker worden geeft God nog de adem. Waarvoor gebruiken we die? Om God te loven? Om mijn eigen zin nieuw leven in te blazen. Ik ga, ik doe, ik zal?

 

Voor iets van mij begon te leven was alles al in Zijn boek geschreven. Hij kent mijn weg van stap tot stap. Het kruis en de zegeningen heeft Hij gemeten om mij aan Zijn voeten neer te doen zinken in verwondering en aanbidding: ‘HEERE U bent goed!’ God ziet en overziet. Wat maak ik me toch druk?

 

God schreef een brief aan mij. Een brief met gouden opdruk. Hij is alles waard, onbetaalbaar. Geschreven in rode letters. Jezus bloed is de handtekening onder die brief. De adem van Zijn Geest is in die brief. Die brief heeft kracht in zich. Die brief wil mij bemoedigen en vertroosten maar meer nog…Onderwijs geven wie God voor mij wil zijn. In die brief vertelt Hij dat Hij voor mij alles wil zijn en is. Ik lees die brief vaak zonder gevoel. Wat een dwaas! De Bijbel is het oudste boek waarvan de Schrijver nog leeft. Het is een brief vol passie!

 

Naast de brief geeft God mij een stem en de mogelijkheid om te spreken met Hem. Kom maar met je nood en je zorgen. Ik wil er voor je zijn. Mag Ik in je leven regeren?

 

God geeft! Maar ik wil meer. Ik wil iets anders. Ik ben ontevreden. Zijn mijn verwachtingen wel reëel? Zijn mijn verwachtingen te hoog? Komt daar mijn teleurstelling vandaan? Teleurgesteld in de ander, of in iets waar ik mijn hoop op stelde? Wat een warboel kan het daardoor vanbinnen worden. Mijn gevoel ligt overhoop en mijn gedachten gaan met me op de loop. Mooi moment voor satan. Hij wakkert mijn vlammende hoop en verwachting even aan. Hij fluistert: ‘Is het niet dat….?’ WEES ALERT!

 

Wat ik verwacht van de ander kan een bron van ergernis en verwijdering zijn of worden. Is mijn verwachting reëel? Of denk ik dat het bij een ander of dat een ander beter is dan…..?

 

Wees tevreden met uw lot! Wat is meer welvaart of tevredenheid?

 

Rust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld Zijn gebied.
Alles wisselt op Zijn wenken,
maar Hij zelf verandert niet.

Ieder woelt hier om verand’ring
en betreurt ze dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien zal,
wenst terug ‘t geen hij eens zag.

Rust mijn ziel, uw God is Koning!
Wees tevreden met uw lot!
Zie, hoe alles hier verandert,
en verlang alleen naar God!

 

Tevreden met Gods wijze geschenk van mijn huwelijk. Ook al is elk huwelijk tegelijk heerlijk en moeilijk. Is onze verwachting daarvan wel reëel? Vurige vreugde, kracht en liefde vinden we in het huwelijk wat groeit en waar we er voor de ander willen zijn maar het bevat eveneens nederlagen die inzicht geven in wie ik ben. Soms lijkt het een onoplosbare puzzel. De volgende keer een doolhof. Of ook wel een tuin vol bloemen. Het huwelijk is geen sprookje maar een mysterie. Er is ondanks alles geen mooiere verbinding dan het huwelijk!

 

Een mysterie. Dat was het voor mij de afgelopen weken waar ik was verdwaald in mijn gedachten, herinneringen, onmogelijke liefde en verdriet na het overlijden van mijn moeder en het verdwijnen van mijn ouderlijk thuis. Dan merk ik dat ik het gevoel woorden geef maar dat mijn man mijn gevoel ook nooit zal kunnen begrijpen. Hij is hij en ik ben ik. En toch sprak ik het uit. Om hem iets te laten zien van wat er vanbinnen gebeurt. Om te leren begrijpen waarom ik die morgen geen zin had om samen met hem om 6.00u mijn bed uit te gaan. Waarom ik ’s avonds bang was dicht tegen hem aan te kruipen. Ik kon mezelf nog niet volledig geven. Mijn liefde voor hem was er steeds maar het leek even achter een gesloten deur te zitten. Wat mooi dat hij het liet begaan en dat ik daardoor de ruimte kreeg om te rouwen, een nieuwe weg te zoeken. Een weg zonder ouders, een weg waarin ik kind-af ben. Een weg die mij dichter brengt bij het einde. Ik sta zelf aan de voorste linie. Hoe zal mijn einde zijn? Wat zal mij nog overkomen? Ben ik bang? Soms wel. Op zo’n moment moet ik mezelf even aanpakken. Mijn weg is overzien! God geeft! Hij leeft!

 

Vriend(in) worden?

2 gedachten over “Mysterieus!”

  1. Wat is dat waar. En een gave die je kreeg, om het zo mooi te verwoorden. We moeten leren inzien, dat van onze kant niets komen kan.
    Maar ook leren zien, dat het bij God vandaan wel kan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *