Man en vrouw schiep Hij

Deze week zijn wij 34 jaar getrouwd. Ik overdenk de jaren. Wat een rijkdom heb ik ontvangen in ons huwelijk, in mijn man. Door de jaren heen zijn we meer en meer naar elkaar toe gegroeid. Niet vanzelf. NEE! Wat was het soms hard werken. Wat zijn we vaak gestruikeld. Wat zijn er dalen geweest vol zonden. Juist daar ervaarden we dat we elkaar soms niet begrepen en elkaar niet konden vervullen. Wat een verdriet als de ander tekort komt. De liefde zoekt de ander! Maar wat zoek ik vaak mezelf….

 

Verdriet, boosheid, zonden en zorgen hebben ons dichter bij elkaar gebracht. De diepten moesten we door om elkaar weer te vinden, om ons bewuster te zijn van hetgeen God ons in elkaar gaf en nog steeds geeft. Wat is het huwelijk een rijk verbond. Samen verbonden aan God is de diepste en rijkste verbinding op aarde. 

 

De tekst die we meekregen op onze trouwdag heeft in ons huwelijk meer waarde dan ooit: ‘Want van Hem is mijn verwachting’. Als we in ons huwelijk geen verwachting hebben van elkaar of anderen dan blijft er een weg open. Dat was onze kracht en sterkte in onze huwelijkstijd. Waar zullen we anders heengaan? We vallen onszelf vaak zo tegen. De ander kan tegenvallen. Onze verwachting is verkeerd of te hoog gesteld. Daarom is onze eerste en hoogste verwachting van Hem die onze kracht en sterkte is. Zoek de HEERE en LEEF. Eerst de HEERE en dan het leven. Welzalig hij/zij die al zijn kracht en hulp ALLEEN van Hem verwacht!

 

Ik las enkele weken geleden het huwelijksformulier. Opvallend dat daarin zo concreet verwoord wordt wat de valkuilen van de man en van de vrouw zijn. Paulus benoemde het ook. En wij hebben er op onze trouwdag volmondig JA op gezegd. ‘Gij man zult weten dat God u heeft gezet tot een hoofd (verstand) van de vrouw opdat u haar naar uw vermogen verstandig leidt en onderwijst (verstand), troost en beschermd (hart), gelijk Christus Het Hoofd, de Wijsheid, de Troost en de bijstand van Zijn gemeente is. Bovendien zult u uw vrouw liefhebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus Zijn gemeente (Bruid) liefheeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw, als het zwakkere vat eer geven met als doel dat u samen medeerfgenaam van het leven der genade bent. Gedraag u zo als man opdat het gebed niet verhinderd wordt.’ Wat een mooie taak die liefde en geduld in navolging van Christus! Een mannelijke taak! ‘En u vrouw zult weten hoe u zich volgens Gods Woord hebt te gedragen ten opzichte van uw man. U zult uw man liefhebben, eren en dienen, hem gehoorzaam zijn, als uw heer (als Christus uw Heere) zoals het lichaam het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. U zult geen heerschappij gebruiken over uw man maar stil zijn. Dit gebod mag u niet tegenstaan maar Gods gebod gehoorzaam zijn en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen die op God hoopte.’ Paulus benoemd deze zaken in Efeze 5. En na Efeze 5 komt hoofdstuk 6. Hier wordt aangemoedigd om de wapenrusting te gebruiken. Is het toevallig dat deze hoofdstukken aan elkaar verbonden zijn? 

 

Beschaamd denk ik na over mijn huwelijksgedrag. Ik regel zo graag mijn zaakjes. Ik ben niet zo stil. Ik loop liever voorop. Ik denk het beter te weten….Heilige vrouwen. Ja zo wil ik wel zijn. Ik moet werken…. Ja zo ben ik. NEE ik moet bidden! Ik vraag om volgzaamheid en gerustheid. 

 

Ik was me niet van bewust van de valkuilen van een man en van een vrouw. Misschien hebben we ook op dit punt onderwijs nodig voor we JA zeggen. Of moet ik beter lezen en overdenken. Maar ik dacht dat het huwelijk en ons samen-zijn het geluk was. In de tijd dat wij zijn getrouwd waren er weinig boeken over het huwelijk. Onze ouders waren onze boeken. En dat moet ik zeggen: In alle tegenspoed gaven zij niet zomaar op. Het huwelijk was niet altijd wat ze zich voorgesteld hadden maar ze bleven bij elkaar! Het leven was voor hen niet altijd eenvoudig maar ze leefden samen tot de dood hen heeft gescheiden. Was hun verwachting anders? Waren ze gewend aan tegenslagen? Namen ze alles zoals het kwam? Wat het ook is, één ding weet ik: dat breken en scheiden alleen verliezen is. Er wordt niemand gelukkiger door. Nieuwe kansen brengen nieuw verdriet. 

 

Zoeken we niet teveel het geluk op aarde? Dat blijft tegenvallen. De hemel komt voor hen die leerden het aardse leven te genieten met een zicht op het komende volkomen geluk. ‘Geniet het leven met de vrouw die u liefhebt al de dagen van dit ijdele leven welke God u geeft onder de zon, want dit is uw deel in dit leven en van uw arbeid die u arbeidt onder de zon.’ Liefde die komt heeft arbeid nodig al de dagen die we van God hebben gekregen. En wat tegenvalt…Dit is het deel in dit leven. Als we het leven in dit leven zoeken valt alles tegen.

 

Prediker heeft het vaak over genieten. Genieten van eten, drinken, werk, het leven, samen met je vrouw, van mooie kleding, en goede zelfzorg. Eten, drinken en trouwen zijn voor dit leven om van te genieten. Geld maakt ons niet gelukkig en we kunnen het niet meenemen. Een herinnering aan het goede van dit leven geeft vreugde die God ons geeft. Geld geeft onrust. Gebruik dan Gods gaven zoals Hij het heeft bedoeld om daarin de dankbaarheid te tonen die God zo waard is voor Zijn goederen die wij mogen lenen en die wij in rijke mate hebben ontvangen. Maar deel ook uit. Delen maakt rijk! Delen verbindt. Delen geeft meer blijdschap. En boven dit alles: ‘Dien God en houdt Zijn geboden!’ en het zal u welgaan in dit leven, na dit leven, voor eeuwig! 

 

Genieten mag nooit begeerte en ontevredenheid worden. Dat zal op een teleurstelling uitlopen. Doe God, jezelf en de ander niet tekort. 

 

Vriend(in) worden?

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *