Kroon-virus

Corona. Ook al denk je het virus niet te hebben dan ervaar je het virus wel. We merken het om ons heen. We horen het. Nergens kun je komen of het gesprek richt zich op het virus. In de ogen van de mensen zie je onzekerheid, vragen….

Om de hoek van de winkel kijkt een vrouw. Wat denkt ze? Eerst even kijken voor ik de winkel in ga?

Zelf loop ik naar binnen. Het is nog vroeg. Er zijn weinig mensen op straat. Ik haal even gerookte spekjes voor de andijviestamppot. Ik ga een gesprekje aan met een medewerkster. Ze zegt: ‘Alle schappen met chips zijn leeg….’

Onze minister-president Rutte vroeg aan ons allemaal: ‘Zorg een beetje voor elkaar! Let een beetje op elkaar!’  Zullen al die mensen chips voor hun zieke buren of voor hun oude moeder gekocht hebben? Waar stapelen ze al die boodschappen? Hoeveel kamers hebben ze over in huis?

 

Corona raakt ook de zondagse diensten. Het vraagt om keuzes. Ik zie in gedachten de gezinnen met elkaar in de kamer zitten en de preek luisteren. Hoe mooi. Je kijkt elkaar aan als je iets hoort wat je raakt. Je kijkt in de ogen van de ander. Ik zie ook echtparen naar elkaar kijken. Wat gaan we doen? Luisteren, uitslapen, na-luisteren, preek lezen? Niemand kijkt met ons mee. Ik zie gezinnen in debat. Ik wel, jij niet…

 

Corona stelt ons voor keuzes. Wat is voor ons persoonlijk, voor ons huwelijk, voor ons gezin van werkelijk belang?

 

Wat een voorrecht! We kónden zondag gewoon luisteren naar het Woord van God. Naar de Heere Jezus, de stem van God. Gods wind, de Heilige Geest, waait nog! In de lijdens-tijd mogen we ons lijden in de spiegel van Jezus lijden bekijken. Om dan te beseffen hoe goed wij het hebben dóór Zijn lijden. Hij kon Zijn hoofd niet neerleggen, wij doen het. Hij had geen rust om ons rust te geven. Hij belooft RUST, Hij is RUST. Rust juist in deze rusteloze tijd. Want Zijn uitnodiging geldt ook, misschien júist ook wel, vandaag. Vermoeiden en belasten wil Hij, nee zal Hij, rust geven! KOMT TOT MIJ! Dat is een antwoord op de vraag van Corona. GA TERUG!

 

Corona betekent kroon. Het virus heeft de vorm van een kroon. Ik zeg kroontje! Niet hét virus regeert maar God de HEERE regeert met en dwars door het virus. Onze torens gaan om en dat met zo’n minuscuul klein beestje. In de toren van Babel werd geblazen omdat mensen dachten God te verzoeken en te blijven wonen in de omgeving van de toren. Onze Babel-toren gaat om en drijft ons juist terug naar onze basis. Naar wie wij zijn, naar ons huwelijk en ons gezin. Het vraagt ons naar het belang in dit leven en van dit leven. Alle relaties die God ons gaf worden op de proef gesteld tijdens het thuis zijn, thuis werken en het thuis onderwijs.

 

Velen zitten in quarantaine. In het verleden was dit bij de schepen in de 14e eeuw ten tijde van de pest. Deze schepen moesten 40 dagen aangemeerd blijven. Veertig dagen. Herinnert ons dit niet aan de lijdenstijd? De vastentijd? Vasten om het lijden te overdenken! Zou dat ook een boodschap zijn? Leer mij Uw lijden recht overdenken en herkauwen?

 

Zo dus jullie hebben je eigen toren gebouwd? Wat gaan jullie nu nog verzinnen? Het lijkt de toon te zijn van Genesis 11 en van nu.

 

In deze dagen zijn de verkeersborden onthuld. Niet meer dan 100 kilometer per uur op de snelweg. Maar er rijden nu bijna geen auto’s meer. Change! Het CO2 probleem, probleem voor de hele schepping krijgt een reset. 

 

Het kon ook niet langer zo doorgaan. Een duurzame Tesla. Een groot huis met duurzame warmte installatie. Een mooi, mooier, mooist huis….

Duurzaam inkopen. Duurzaam meer dan genoeg met onze eigen idee op de dingen. We hoeven toch niet te leven als een bedelaar? We mogen toch genieten van wat God ons geeft?

Hoe verslaafd zijn we aan onze levensstijl….!?

 

Democratisch als we zijn laten we niet zomaar onze koers door anderen bepalen. Een leider boven ons prikkelt. Al helemaal als hij aan ons geld en goed komt. Een leider heeft een bedreigende klank voor ons Westerse mensen. Dit toont wel hoever we verwijderd zijn van God de hoogste wereldleider, van elkaar en van onze relaties. Wij kregen een plaats in deze wereld om er voor te zorgen. Wij kregen de mooiste plaats. De kroon op de schepping. In relatie met de grote Schepper van alle dingen konden we volledig en geheel mens zijn als een deel van het grote geheel. Verbonden met de gehele schepping. Onze mislukkingen met menselijke relaties zijn verweven met onze mislukkingen in de grotere projecten. We worden herinnert aan wie we werkelijk zijn. Horen we de stem? Het kan ook zijn dat we alles maar rustig afwachten. Over enkele weken weten we meer. Misschien waait alles over en kunnen we weer tot de orde van de dag over.

Worden we in ons hart of in ons geld getroffen? Worden we beter of bitter van deze slag? De tijd zal het leren of de eeuwigheid zal openbaren wat deze tijd ons heeft geleerd.   

 

Een klein beestje blaast onze torens omver. Alles staat stil. We hebben de fel begeerde rust. Kunnen we dit aan? De maatschappij staat bijna stil. De samenleving is eenvoudig. Eenvoud die we niet zochten krijgen we zonder er om te vragen.

 

Dit virus is genoemd naar zijn vorm, de kroon. Koning Jezus draagt de kroon van overwinning. Hij heeft de doornen in Zijn hoofd gedrukt gekregen. De doornenkroon werd de eeuwige eerkroon! Mogen wij die straks ook dragen. Na het kruis wacht de kroon!

 

Dat Zijn overwinning komt is zeker en te zien. Leg Mattheüs 24 eens open en bestudeer dit hoofdstuk in de nu ontvangen rust. En nog is het einde er niet! Oh gelukkig! Echt? Lees even verder…Ben ik bereid? Bereid om te lijden? Voorbereid op wat nog meer gaat komen?  

 

Velen van ons zitten nu samen onder een dak. Thuis! Leg de lat niet te hoog. Het is geen vakantie. Het ‘vakantiegevoel’ zal ook snel verdwijnen, als dit er al is. Stel je er niet alles van voor. Laat er ruimte zijn voor de buitenlucht en een beetje humor. En af en toe maar even knuffelen. De anderhalve meter afstand ten spijt.

Trouwens de schoonmaak kan wel wachten. Een schone vloer en toilet, het eten en de was. De rest komt wel weer. Iedereen in de nabije omgeving weet dat elke moeder haar best doet met een gezin thuis. Ode aan al die moeders die zo hard werken!

De omstandigheden van nu veranderen we niet, de ander kunnen we ook niet veranderen. Een teleurstellend gevoel of het gevoel tekort geschoten te hebben in wat dan ook, heeft geen zin in deze dagen. We maken het elkaar en onszelf alleen moeilijker mee. Geniet liever van de momenten samen zijn die nu zo kennelijk geboden worden. Maak het je zelf eenvoudig. Denk positief! Zoek mogelijkheden! Denk in zegeningen! Help elkaar! Durf hulp te vragen!

 

Misschien is het goed om eens een lijst te maken wat er bij eenvoudig leven hoort. Deze lijst mogen we voor Gods aangezicht neerleggen met de vraag of mijn leven voortaan zo ingericht mag zijn. We hebben het allemaal al veel te bont gemaakt!

 

Een planning voor deze dagen kan veel verhelderen. Leuk om samen te maken. Hier een voorbeeld of dit voorbeeld.

Binnen de kerkelijke gemeente zitten veel jongeren thuis. Misschien kunnen zij ook iets in het gezin betekenen. Ondersteuning in de vorm van oppas of hulp bij het schoolwerk. Of juist even een of meer kinderen meenemen naar buiten om de rust te waarborgen in huis. 

Op deze site  worden elke dag om 9.00u. een Bijbelverhaal en om 13.15u een waargebeurd verhaal verteld. Mooi initiatief! Samen luisteren naar hetgeen er toe doet! Wat rijk om te zien dat we elkaar vinden dwars door kerkmuren heen! Is dit wat God vraagt?

Ook sites als www.donordenkers.nl en www.natuurwijs.nl geven mooie en verdiepende opdrachten voor extra onderwijs.

Ik wens iedereen boven alles de echte Rust toe! En veel tijd voor Dé grote Prioriteit. Bezinningstijd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *