Kinderlijk voorbeeld

Ik zie ze in gedachten nog voor onze kraam staan. (We stonden in Anna Jacobapolder op de landschapsfair) Ze deed spontaan mee met de fotowedstrijd. De foto moet het thema ‘Hartelijk Verbonden’ uitbeelden. Ze had twee vogelnestjes bij zich om aan een touwtje op te hangen. Een in de ene en een in de andere hand. Veilig opgeborgen in de handpalm. Voorzichtig worden ze neergezet op de kraam. Haar ogen blijven gericht op de nestjes, terwijl ze de touwtjes omhoog haalt en er een hart mee vormt. Twee vogels en twee touwtjes die los van elkaar functioneren worden door middel van een welgevormd hart met elkaar verbonden. Hoe vertederend! Een kinderlijk voorbeeld. Een voorbeeld voor volwassenen. Het schiet door me heen: ‘Zo u niet veranderd en wordt als een kind, u kunt het Koninkrijk der hemelen niet ingaan’.

 

Onrustig zoekt ons hart het koninkrijk op aarde. Ik citeer Augustinus: ’U spoort mensen aan dat zij er hun grootste vreugde in vinden om U te loven. Want U hebt ons gemaakt voor U en onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U’. God heeft redelijke mensen geschapen die onredelijk tegenover God staan (naar een preek van ds. C. de Ridder). Wat zijn volwassenen toch dwaas. We hebben zelf het paradijs gesloten maar zoeken het paradijs op aarde. En als we de paradijsbloem in onze handen mogen krijgen dan knakken we deze of gooien de bloem weg. Niets voor mij, o God…..

 

Koesteren en liefhebben, gehoorzamen en dienen zijn begrippen die passen bij het huwelijk. Gehoorzaamheid wordt beloond met Gods zegen en Zijn onverdiende en onverwachte goedheid en genade (zie ook het huwelijksformulier). Verdiepen is een rijkdom: https://paradijsbloem.nl/ 

 

Velen voor ons en na ons denken dat het best gaat met hun huwelijk. Ze dachten en denken niet aan verbreken. Toch gebeurt het. Soms zelfs onverwacht. Zullen we samen-werken aan het verdiepen en verrijken van ons huwelijk? Wanneer is onze paradijsbloem in volle groei en bloei? NOOIT! Lijkt u al op Christus en Zijn bruid?

 

Ik ben gisteren geschrokken van onze jeugd. Ik deel een paar uitspraken met u: ‘Als je na tien jaar huwelijk geen liefde meer voelt dan is het toch niet gek als je vreemd gaat?’, ‘Met al die afleiders kun je het bijna niet voorkomen om vreemd te gaan’, ‘Een huwelijk blijft niet spannend en wat dan?’, ‘Ontdekt u echt nog nieuwe dingen bij uw man?’, ‘Het huwelijk moet wel een beetje spannend blijven hoor’. Ik dacht er even over na. Mijn antwoord was: ‘Als IK het maar fijn heb!’ En of daar reactie op kwam! Dat was te zwart-wit gezegd en niet eerlijk. Ik denk nog steeds: Hoe kunnen we deze houding veranderen? Ik kan zeggen door het gebed. JA! Helemaal mee eens. Maar bid en werkt. Wat dan nog meer? Ik weet het niet 1, 2, 3….

 

We leveren een strijd die gaande is. De strijd begint waar God is begonnen, in het huwelijk. Voor jongeren in het huwelijk treden woedt de strijd rondom relatie en seksualiteit in onze jongeren. Satan weet waar hij zijn pijlen op moet en kan richten en hij schiet raak. Hij velt duizenden, meer dan die. Augustinus wist dat ook. Hij bidt en belijdt: ‘In mijn hart zijn zoveel dingen die verkeerd zijn in Uw ogen. Ik belijd het en ik weet het. Maar wie zal mijn hart zuiver maken? En tot wie anders, behalve U zal ik roepen: ’Was mijn geheime zonden weg, God, en bescherm Uw knecht tegen de zonden van anderen’. Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan! Al wat U ooit beloofd hebt zal bestaan! Is dat onze levenshouding?

 

Ik wil eerlijk zijn. Dan denk ik terug aan vorige week. Mijn man en ik maakten ons huiswerk voor de huwelijkscursus die we zelf momenteel volgen. Het ging over communicatie. En juist die liep op die avond mis. Een foute communicatie met emotie gemengd leidde tot woorden die liefde doofden. Wat ging er mis? Vermoeidheid en emotionele omstandigheden zaten te hoog om rustig te kunnen praten en betrokken te luisteren. Oei, ik mag wel een blog schrijven….Mag ik wel een blog schrijven?

 

En dan terug naar elkaar. Hoe nodig is dat. Deze week zal het tijdens de cursus gaan over conflicten oplossen en vergeven. Een lesje wat we hard nodig hebben! Het gaat zelfs na 34 jaar huwelijk niet altijd vanzelf. Ik hoor die man van 70 jaar nog zeggen: ‘Als je nooit woorden maakt dan heb je ook niets goed te maken. Ik ben weer blij dat ik mijn vrouw na een woordenwisseling in mijn armen mag sluiten’. Tja, er is iets voor te zeggen. Nooit ruzie of woorden….? We zijn twee persoonlijkheden, met twee verschillende denkpatronen, achtergronden en meningen. Is het gezond om dan nooit aan te geven hoe je er over denkt? Ik zie soms vrouwen die gehoorzaam ‘ja’ zeggen tegen hun man. Hun houding straalt soms iets heel anders uit. Eenmaal hebben we volmondig ‘ja’ gezegd met onze mond en ons hart. Hoe mooi als we dat blijven doen na onze huwelijksdag en niet alleen op onze huwelijksdag. Als man en vrouw hebben we de plicht om af te stemmen op elkaar en samen een sterk team te worden! In verbondenheid aan God en elkaar te leven in vrede en saamhorigheid. De volgende video-lezing geeft hier een rijke inhoud van weer. Het luisteren waard! Ga er samen gerust even voor zitten. https://www.youtube.com/watch?v=UgMIXBOKa_c

 

 

Als je sterke fundamenten wil leggen:

 1. Dan maak je van je huwelijkstijd een wekelijkse prioriteit in je agenda
 2. Dan ontdek je wat de behoeften zijn van je echtgenoot en kom je hieraan tegemoet
 3. Dan praat je met de liefste over je gevoelens
 4. Dan onderbreek je de ander niet omdat zijn woorden waardevol zijn
 5. Toon je elke dag waardering
 6. Bid je elke dag voor en met elkaar
 7. Vergeef je elkaar voor de pijn die jullie elkaar aandeden
 8. Laat pijn en boosheid uit je jeugd los door te vergeven in het gebed
 9. Waardeer elkaars familie
 10. Streef er naar om de verlangens van de ander te vervullen en niet als eerste die van jezelf
 11. Praat over problemen en durf zo nodig hulp te zoeken. Dan ben en wordt je sterk(er)!

 

Ik hoop dat jullie in deze punten verder zijn dan wij….

 

Vriend(in) worden?

2 opmerkingen over “Kinderlijk voorbeeld”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *