Ja-ik wil!

De komende weken wil ik inzoomen op het huwelijk, vanuit gesprekken, ervaringen en de gelezen boeken. Zoals ik al eerder in een blog heb gezegd waren wij niet zo bevoorrecht dat we veel boeken of kennis over het huwelijk hadden. Mijn man Aart en ik bespraken wel hoe we samen door het huwelijk wilden en welke normen en waarden we belangrijk vonden maar daar hield het wel mee op. Na vier-én-dertig jaar huwelijk zijn we wel ervaringsdeskundigen geworden. Dat betekent niet dat we gestationeerd zijn. Verre van dat. We lezen nog steeds boeken en af en toe nemen we les ;-). We hebben ons weer ingeschreven voor een cursus. Gewoon om ons kunstwerk te onderhouden en elkaar nog beter te leren kennen. We ontdekken nog steeds nieuwe dingen! Die ontdekkingen zijn er vooral wanneer we samen praten en samen zijn! Hoe mooi en rijk om tijd voor samen-zijn te maken.

 

Boven alles is het belangrijk voor elk huwelijk dat je je zelf instelt op een gelukkig huwelijk! Dat begint bij het gelukkig maken van de ander! Wie geeft zal ook ontvangen. Je instellen op een gelukkig huwelijk geeft creativiteit om te zoeken naar mogelijkheden zelfs in moeilijke tijden. Ik herinner me een moeilijke en zware tijd in ons huwelijk. Juist in die tijd heb ik mijn man verrast met een paar daagjes weg. Ik zag er tegenop. Maar ik kijk er nu met veel genoegen naar terug. Het was een van de beste keuzes die ik toen kon maken.

 

Ik citeer vandaag de Amerikaanse psycholoog John Gottman met de zeven pijlers voor een gezonde relatie. Deze pijlers zijn door andere onderzoeken ook ondersteunt en bevestigd.

  1. Interesse in elkaar: begint met luisteren en openstaan voor de ander. Je weet wat de ander fijn vindt, graag lust, waar zijn interesses liggen, hoe hij graag benaderd wil worden, wat hij graag doet enz. Dat geeft de mogelijkheid om de ander juist daarin te steunen en te verwennen!
  2. Genegenheid en respect: Respectvol benaderen ook tijdens een ruzie is een kunst. Mij is het niet altijd gelukt. Wat kan ik dan juist fel zijn….Bedenken hoe je zelf behandeld wilt worden en de ander zo behandelen. Genegenheid tonen door vast te houden aan wat je verbindt in plaats te zoeken naar wat je verdeelt. Bedenk tijdens een ruzie ook wat de vorige keer helpend was. Of ook welke mooie momenten jullie samen hadden.
  3. Koester de kleine dingen: Ga samen boodschappen doen. Of werk samen in de tuin. Ga een ronde fietsen en stop even voor een kopje koffie. De kleine dingen geven vaak mooie herinneringen. Samen zijn en samen delen is zo rijk! De laatste vakantie stonden we ons samen te verwonderen over de uitbottende bomen. Ik denk er nog aan! Het zit niet in grote of dure dingen.
  4. Gun je partner/echtgenoot invloed: Luister naar elkaar en naar de dingen die de ander belangrijk vindt. Dat zijn juist vaak de kleine dingen. Het opruimen van het aanrecht na het koken. Het niet bemoeien met het koken van de ander. In de keuze voor een aankoop enz. Bespreken en samen keuzes maken maakt je huwelijk sterker.
  5. Accepteer de ‘fouten’ van de ander: Geen corrigerende houding. Zoek een manier om er mee om te gaan. Bedenk dat je echtgenoot ook jouw fouten moet accepteren en dat je daarom niet ruimte hebt om zijn/haar fouten uit te vergroten. Maak er af en toe ook maar een grap over. Humor doet het goed in het huwelijk!
  6. Richt je bij een meningsverschil/conflict niet op de oplossing maar op de dialoog: Luister naar de gevoelens van de ander. Wat is de oorzaak van het conflict? Wat mooi dat je juist in de huwelijksrelatie elkaar na een conflict in de armen kunt sluiten en samen tot rust kunt komen zonder woorden.
  7. Creëer gelijke waarden: Gezamenlijke doelen verbinden meer dan boven genoemde pijlers. Lief zijn voor elkaar en samen dingen doen zijn ondergeschikt aan het gezamenlijke doel. Maak doelen helder en ga er samen voor!

Gezamenlijke doelen stellen. Het meest verbindende zijn deze wanneer ze opkomen vanuit Gods Woord en Gods werk in mijn leven. Wat heeft dat ons huwelijk verrijkt! Onderzoek samen Gods Woord en wees open naar elkaar over de gedachten en gevoelens die daaruit opkomen. Bid samen voor jullie huwelijk en voor jullie gezin als je dat mag hebben. Doe een Bijbelstudie. Hoe belangrijk is het om te weten hoe je echtgenoot staat tegenover God en Zijn Woord. Je laat elkaar toch niet zomaar leven om eeuwig te sterven? Liefde is onbegrensd!

 

Hebben jullie nog niet eerder met elkaar gesproken over Gods Woord en vinden jullie dat moeilijk? Op de samen-delen-dagen wordt hier ook aandacht aan gegeven.

 

En wat nu als je een echtgenoot hebt die praten moeilijk vindt? Dan is observeren des te belangrijker. Want door daden laat zo’n echtgenoot zien wat belangrijk is voor hem/haar. Door daden toont hij/zij haar liefde. In de tijd van verkering is dit dan ook al zo geweest. Wat trok jullie naar elkaar toe? Versterk dat! Of gebruik pen en papier om elkaar een brief te schrijven. Een liefdesbrief!

 

Een huwelijk is een kunstwerk! Wees zo creatief om daar op jullie eigen manier aan te bouwen. Zoek elkaars geluk. Behoed je voor hooggespannen verwachtingen (media toont een sprookjeswereld).

 

Het geven van complimenten is ook een mooie manier om de positiviteit naar boven te halen. Wij hebben het in ons gezin wel als volgt gedaan. We trokken onder het eten een lootje met een naam. Deze persoon in het gezin werd in het geheim voorzien van complimenten. Soms lag er onder de dekens een briefje. Spontaan werd er een bos bloemen bezorgd met een kaartje. Of in de broodtrommel zat een spreuk. Aan het einde van de week maakte ik de maaltijd bijzonder door een kaars op tafel, gezellige servetten, extra aandacht voor de maaltijd enz. Tijdens die maaltijd maakten we bekend wie we getrokken hadden.

 

Vriend(in) worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *