Huwelijk

Het huwelijk: Een verbond wat hoog verheven is boven alle relaties. Een onlosmakelijke eenheid. Van God zelf ontvangen! Uit het Paradijs overgebleven als een bloem. Een bloem als tegengif voor alle egoïsme. De bloem heeft zelfverloochening nodig om tot bloei te komen: het geluk van de ander dienen. Naar elkaar luisteren. Elkaar vertrouwen, leren begrijpen en waarderen. Verbonden in trouw tot de dood ons scheidt. Een gelukkig huwelijk is een verbinding boven WIFI-verbinding. Verbinden en verbonden blijven! Bouwen aan een kunstwerk!

Het huwelijk is een gave van God en tegelijk ook een opgave. Ons eigen ‘ik’ moeten we opgeven om deze gave te onderhouden. 

Dagelijks gaan 300 stellen in Nederland uit elkaar….

 

De doe-gespreks-dagen zijn gericht op het positieve van de relatie. Een APK! omdat jullie huwelijk dit waard is en breken gelijk staat aan verliezen.

 

Laten we nooit denken dat ons huwelijk goed genoeg is. Velen voor ons die deze gedachten koesterden en doorgingen, kregen op de puinhopen andere gedachten. Welk huwelijk is gelijk aan Christus en Zijn bruid?