Huwelijk is Evangelisatiemiddel!

De meesten van ons hebben dromen over het huwelijk. Dromen over ons eigen geluk. Na de bruiloft komen we er achter dat onze partner niet altijd aan ons geluk denkt. Zij vervullen niet altijd onze behoeften. We voelen ons bedrogen. We vechten voor onze eigen rechten. En onze partner? Zou die dezelfde ervaring hebben? Geluk wordt nooit gevonden door iemand die er naar op zoek is. Geluk is een uniek product. In geen winkel te koop. Echt geluk is een bijproduct van het gelukkig maken van de ander. ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen’.

 

Liefhebben is een werkwoord. Liefde is geen gevoel of emotie die je overkomt. Je kunt het voeden, je er door laten leiden, liefde laten gebeuren…..Niet kiezen is ook een keuze. De verkeerde keuze. Actie gewenst! Liefhebben is een keuze waar het gevoel uit voortkomt. Zondigen is ook een werkwoord. ‘Dood de zonde of hij zal u doden’ (John Owen). Strijdt aan het front onder de banier van Koning Jezus. ‘Zijn liefde is een banier over mij’, zegt de bruid. We staan niet alleen in de strijd. Strijdt tegen materialisme, individualisme. Het zijn zwakten waar satan dankbaar gebruik van maakt en aansluit bij ons egoïsme. In Nederland zijn we zelfvoorzienend. Wij doen het! Wij kunnen het! Ik heb anderen niet nodig. Dit dringt door tot in onze huwelijken. Individualistische mensen zijn bang om zich kwetsbaar open te stellen. Kwetsbaarheid is zwakte, zo wordt over het algemeen gedacht. In kwetsbaarheid ligt de kracht! De verbinding! De genegenheid! De liefdesuitingen!

 

Onmogelijke waarheid. Wij zijn aan elkaar gegeven om samen open te bloeien. Tegengesteld daarvan gaan we onze eigen weg om dood te bloeden. We willen daar gelukkiger van worden en worden ongelukkiger. Sociale-, emotionele steun en affectie, waar zijn ze? Niemand die als individu zijn weg gaat vindt het geluk. We zijn als sociale personen geschapen om te leven voor God en elkaar. De kaders breken van die gelukkige waarheid is het geluk voor onszelf en de ander vergooien.

 

Onze huwelijken en gezinnen komen in de kou te staan……

 

Tegelijk vraag ik me ook af hoe dit geestelijk gezien moet worden. Werkt individualisme ook niet verder dan onze relaties met mensen om ons heen? Werkt het ook in de relatie met God door? Durven westerse mensen afhankelijkheid van God aan de kant te schuiven en blijven zij recht overeind staan wanneer we mogen buigen en volgen? Over in de kou staan gesproken….

 

Afgelopen vrijdag hoorde ik een lezing van Drs. G.C. Verhoeks. Hij zegt het volgende over het huwelijk. ‘Zonde tegen het 7e gebod betekent dat we aan onze kinderen, aan onze buren, aan de wereld een mismaakt, een vervormd, een verwrongen beeld van God voorstellen. Als wij zondigen tegen het 7e gebod, ontrouw zijn in ons huwelijk dan geven we onze kinderen, onze buren een beeld van God mee waarin Hij ontrouw zou zijn. Een God die niet doet wat Hij beloofd heeft.’ Wordt God niet tot oneerlijk gemaakt terwijl wij onszelf en ons gedrag goed praten. ‘Een goed huwelijk is het beste Evangelisatiemateriaal’, zegt Verhoeks. ‘Met egoïsme en zelfzuchtigheid in je huwelijk wordt het zicht op het Evangelie, het zicht op Jezus Zelf verduistert voor je kinderen en je onkerkelijke buurman’. En wat te denken van een vertroebelt beeld voor jezelf. Wie kan zonde doen en helder zicht op Jezus houden?

 

Ik vraag me met velen af waar de pijlen in de strijd op gericht zijn. Zullen we de jongeren toerusten of de gehuwden voorbereiden? Satan weet het. De aanvoerlijn moet afgesneden worden. ‘Satan realiseert zich veel beter dan dat wij dat vaak doen dat God verbondsmatig werkt. Als God zoekt, dan zoekt Hij ons vaak op in ons gezin. Door de bedding van het verbond stroomt de volle rivier van Gods genade. Juist in de veilige omgeving van het gezin, wil de Heilige Geest jonge kinderen leren wie de Heere Jezus wil zijn voor slechte mensen. Beseffen we voldoende het belang van het gezin in het licht van de uitbreiding van Gods Koninkrijk? Onze jonge kinderen zijn op zes jarige leeftijd in de basis gevormd. Vanuit die vorming worden latere keuzes gemaakt. De keuze van kerkverlating ligt ver voor de daadwerkelijke breuk.

 

Satan doet er om die reden alles aan om de onderlinge verhoudingen te verstoren en de liefde te laten verkillen. De uitbreiding van Gods Koninkrijk raakt in het geding. Satans aanvallen op onze huwelijken en gezinnen is een directe aanval op Gods eer, Zijn heilig Evangelie en Zijn Koninkrijk.’

 

Als we in vrede en geluk willen leven moeten we nederig zijn, naar elkaar luisteren, elkaars behoeften vervullen en genegenheid tonen naar elkaar. Twist en ruzie ontstaan door trots en hoogmoed. Aan de voet van het kruis is voor deze zonde vergeving. Wanneer we daar komen liggen we allemaal op dezelfde hoogte en dezelfde grond. Voor hoge mensen is daar geen plaats. Maar wat vinden we het moeilijk om van onze troon aan de voet van het kruis te komen!

 

De satan vermomt zich vaak in redelijke argumenten. Zijn val staat klaar om ieder van ons te vangen. Sta regelmatig stil. Denk na en kijk in de spiegel van Gods wet en woord. Zie dan op Jezus en spiegel je leven aan Zijn leven en Zijn woorden.

 

Onze verwachting kan niet hoog genoeg zijn als het gaat om de Hemelse zaken maar niet klein genoeg over aardse zaken. Hoe vaak verwachten we het van de ander, van ons huwelijk, van een heerlijke vakantie of een leuk weekend? Wat een tegenvallers wanneer dit anders verloopt dan onze wens of gedachten. Doen we onszelf tekort? Werken in de lente van de liefde is de mooiste tijdsbesteding met de meeste winst. Staat vast in de liefde! Weinig keren zal ik reclame maken voor mijn eigen activiteiten rondom huwelijk en gezin. Ik maak er deze keer gebruik van en roep op om deel te nemen. Tijdens de activiteiten is er tijd voor elkaar, gezelligheid die je samen deelt, geen druk of stress of verwachting, verdiepingsopdrachten aangereikt voor mooie en waardevolle gesprekken, ontspannen sfeer, geen gesprek, vragen of evaluatie met anderen. Tijd en aandacht zijn nodig om een sterkere basis te leggen. Werk nu het kan aan een positieve bewustwording.  Wacht niet tot de therapie nodig is. Niemand heeft gedacht tijdens de huwelijksdag dat hij zal gaan scheiden of eenzaamheid in het huwelijk zal krijgen. Onze dromen moeten worden gevoed.

 

Is er eenzaamheid en zijn er breuklijnen zichtbaar? Ik erken eerlijk dat ik in die tijden van ons huwelijk snakte naar Gods hulp. Dat kwam niet met haast. Met het gebed en het geloof mogen we ook weten dat God niet haast maar wel zeker is van Zijn zaak. Gebed voor Zijn koninkrijk is gebed naar Zijn wil. Wanneer het stormt in ons huwelijk en we lijken te bezwijken dan is er het SOS, een schreeuw om hulp. Er is rust in de storm. De windstilte van de eeuwigheid wacht op hen die in de Redder geloven. In het amen van het geloof breekt het zonlicht van Christus door de wolken. Houd niet op met bidden door ‘amen’ te zeggen maar houd pas op met bidden als je ‘amen’ kunt zeggen.

Vriend(in) worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *