Gods tranen-onze tranen

Een van onze kinderen zei eens toen ze naar buiten keek terwijl het regende:’God huilt over mijn zonden’. Treffend!

Gods tranen. Zie ze druppelen. Kijk eens naar het kruis. Christus handen zijn doorboord. De tranen over mijn zonden druppen op de grond onder het kruis. Zie Zijn voeten doorboord door krammen. Het bloed druppelt op de grond onder het kruis. Zie Zijn zijde. Bloed en water. Gods tranen. Wat brengt mijn zonde teweeg?

Aan de voet van het kruis ligt bloed. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. De Middelaar. Hij is de man van smarten. Hij draagt Gods toorn weg. Hij droogt ook de tranen van een arme zondaar die daar onder aan het kruis zijn zonden belijdt. Hij wast met het bloed de zonden schoon. Zonden uit het verleden, het heden en voor altijd! Zonden die ik nooit aan een ander durf vertellen omdat ik me zo schaam. Boezemzonden: mijn lievelingszonde die zich heeft vertakt tot in het diepste van mijn leven. In mijn zijn, in mijn gevoel, in mijn gedachten, in mijn doen en laten, in mijn woorden. Die zonde is mijn trots. Daar leef ik voor en daar leef ik uit. Het is de onrust in mijn leven.

Zijn voeten, ze zijn doorboord om mijn voeten te leren gaan op Gods heilzame weg. Zijn handen doorboord om mijn handen te leren ten strijde. De strijd die overwonnen is door het werk van Christus alleen. Strijd dan om in te gaan in Gods Koninkrijk. Het is de strijd waard.

Ben ik dagelijks onder aan het kruis te vinden? Daar vindt mijn ziel rust!

 

Vriend(in) worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *