God schiep geen robot!

In gesprekken over het huwelijk of in wegen naar de scheiding toe hoor ik soms de volgende uitspraken: ‘Ik ben er niet mee opgevoed!’, ‘Dat heb ik thuis niet geleerd!’ ‘Ik ben veel tekort gekomen!’ Ik geloof het direct. Sterker nog ik weet uit eigen ervaring hoeveel ik tekort héb gedaan. Wat ik aan tekorten heb meegegeven terwijl ik meer waardevolle bagage mee had willen geven. Toch heb ik geleerd dat het stilstaan bij wat ik tekort kwam mij geen enkele stap verder heeft geleid. Mijn man en ik hebben vaak tegen elkaar gezegd: ‘Het komt er op aan hoe wij onze eigen verantwoordelijkheden nemen.’ Dat vraagt moed om keuzes te maken en biddend deze keuzes vast te houden. Met vallen en opstaan leer je samen uit beider opvoeding mee te nemen wat waardevol en nuttig is en er eigen ingrediënten aan toe te voegen. Dat is wat de Bijbel bedoelt met eert je vader en moeder terwijl je ze verlaat en samen als één vlees verdergaat. Een eenheid met de Bijbel als lamp voor het dagelijks leven met de nuanceverschillen die er dan mogen en kunnen zijn. Al kun je je eigen opvoeding niet uitvegen en daarna zonder meer verder gaan toch zijn we ook geen in-geprogrammeerde robots. God schiep mensen! Hij gaf ze gevoelens, gedachten en verstand om een mening te kunnen vormen.

Velen van ons zijn niet opgevoed met kennis van het huwelijk. Het is ook geen vak op school. Er is geen opleiding voor terwijl het een levenshouding vraagt die een leven lang duurt. Welke baan duurt langer dan een levenslang huwelijk? Wat we nu aan kennis voor handen hebben hadden onze ouders niet. Ze leerden het uit ervaring met de vele valkuilen en struikelblokken van het leven. Ze zagen het voorbeeld van hun ouders. Velen wisten niet hoe het andere geslacht eruit zag. Ik spreek over de beginjaren van de twintigste eeuw waarin onze ouders zijn geboren. De tijd en aandacht binnen de relaties van onze ouders leden vaak onder een druk bestaan, onder gezondheidszorgen, zorg voor eigen ouders, grotere gezinnen, armoede en veel handwerk. In zo’n tijd was het huwelijk een duurzame relatie. Er was geen kennis maar wel duurzaamheid. Ik besef best dat er ook minder goede of slechte huwelijken waren. Die voorbeelden zijn er ook. Mijn vraag is wat was er anders? Betalen wij geen prijs voor onze autonomie en gewenst geluk die té hoog is? We willen geloven in duurzaam geluk en duurzame relaties vanuit het verlangen wat er onder ligt, het verlangen naar samen zijn, veiligheid en geborgenheid. Staan autonomie en verbondenheid tegen over elkaar of kunnen ze samen gaan in het huwelijk? Per jaar wordt er veertig miljoen uitgegeven aan relatietherapie of relatiecoaching vanuit de zorgverkeringen. Over hoge kosten gesproken! Houd je vast! Zes tot acht miljard per jaar voor scheidingen. God heeft de liefde met liefde gemaakt. Hij geeft het goede aan slechten om het goede te leren.

Als het gaat over ‘ik heb het niet meegekregen’, dan is dit op het gebied van seksualiteit wel zeker het geval. Hoe ga je werkelijk uitleggen aan kinderen en jongeren wat de seksuele verschillen zijn tussen man en vrouw? Terwijl de meeste jongeren worstelen met vele vragen op het gebied van seksualiteit. Trouwens ook ouderen en niet te vergeten vrouwen en mannen in de midlife-crisis en de overgangsjaren. Of in tijden van ziekte of bij chronische ziekte en pijn. Juist op het gebied van seksualiteit is er veel onzekerheid, pijn en verlegenheid. Dat was niet alleen in de tijd van onze ouders dat is nog steeds. Dat is niet alleen in de kerk maar ook in de wereld. Al wordt er platvloers gesproken en gedaan betekent dit niet dat er kennis van zaken is. Verwachtingen vanuit verlangens of behoeftes vanuit lichamelijke dynamische krachten zijn onvoldoende liefdevolle Bijbelse kaders voor seksualiteit. Daarbij is elk huwelijk uniek omdat het huwelijk is ontstaan tussen twee unieke mensen. Niemand kan regels of handleidingen meegeven voor een leven in diepe lichamelijke verbondenheid aan elkaar. Seksualiteit krijgt vaak een waardebepaling. Het wordt te hoog of te laag ingeschat. Wanneer we seksualiteit zien als onderdeel van de communicatie binnen ons huwelijk is het als een thermometer die de warmte van het huwelijk aangeeft. Hoe meer diepe communicatie er is hoe dieper seksualiteit ook beleefd kan worden. Wij vrouwen moeten begrijpen hoe onze mannen in elkaar zitten en mannen mogen leren hoe de vrouw in elkaar zit. Daarmee kan er openheid en veiligheid komen om te gaan communiceren over het huwelijk. We gaan vaak uit van onszelf en zeggen weinig tot niets over onze verlangens naar seksualiteit of onze behoeftes binnen de seksuele relatie of de verdieping tijdens de seksualiteit. Hoe komt het dat we met de Bijbel in de hand zo moeilijk over seksualiteit praten? De Bijbel is opener dan de wereld. Wij mogen dat voorbeeld volgen. Als eerste in ons eigen huwelijk. Ga het gesprek maar aan en leer van elkaar genieten. Is het moeilijk? Maak er een gebedszaak van! Samen en alleen! Het huwelijksformulier zegt op grond van de man-vrouw verschillen dat een ieder man zijn eigen vrouw heeft om hoererij te voorkomen. Dat vraagt van zowel mannen als vrouwen aanpassingen. Veel kennis die ik door de jaren heb verworven heb ik in de samen-delen-dag verweven. Deze workshop dagen met het thema: ‘Boost je relatie’ zijn er om het gesprek (weer) op gang te brengen of te verdiepen. Verder komen er veel wetenswaardigheden aan bod. We hebben het allemaal nodig. Wij incluis! Wie geeft ons zo’n mooie dag? De gesprekspot kan een middel zijn om samen een mooie avond te creëren in het diepere gesprek. Dan hoef je zelfs de deur niet uit. Gewoon thuis met een lekker hapje en een drankje een kaarsje en een bank om samen knus bij elkaar te zitten. Maak er een wij-saampjes-moment van. 

Kortom: In ons huwelijk staan we voor keuzes. God gaf uit liefde de liefde aan ons. De liefde is er om die te koesteren. Communicatie is belangrijk om elkaar te begrijpen. Wanneer we elkaar begrijpen kunnen we gaan koesteren. Elkaar koesteren. Wat de ander wenst of verlangt kan de ander ons vertellen. Wij zijn er toch voor de ander? Het doel van een goed huwelijk is Gods eer omdat Hij zijn liefde aan mensen toevertrouwd. 

Vriend(in) worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *