Gevulde rugzak

Mijn rugzak is gevuld. Mijn denkbeeldige rugzak. De rugzak die ik meenam het huwelijk in. De rugzak van mijn man is evengoed gevuld. Wisten we beiden maar waarmee. We beseften het niet eens wat er in zat. Natuurlijk hebben we veel gesproken over de opvoeding van onze kinderen. Wat we wel of juist niet van onze ouders over wilden nemen. Uh hum…..Gaandeweg het proces liepen we gewoon tegen dezelfde fouten en gebreken aan. En wij maar denken dat we het echt beter konden. Nou vergeet het maar. De rugzak was gevuld!

 

We nemen allemaal onze rugzak mee het huwelijk in. Hoe communiceerden onze ouders? Hoe kookten ze? Wat aten ze? Hoe gingen ze met geld om? Wanneer zag ik dat ze een conflict oplosten en hoe? Hoe lieten ze zien dat ik er mocht zijn? Welke plaats nam familie in? Werd er aandacht gegeven aan gevoelens? Welke soort opvoeding kreeg ik? Zo kan ik nog wel even doorgaan. Wat maakte ik mee? Wat heeft mij gevormd? Wie heeft mij gevormd? Wie was mijn grote voorbeeld? Wat raakte mij? Welke plaats had en heeft God in mijn leven? Hoe zag en zie ik de Bijbel? Om maar niet te spreken over de plaats in de rij van mijn broers en zussen. De band met mijn broers en zussen. Of de taak die ik had binnen het gezin.

 

Mijn rugzak is gevuld en ongemerkt neem ik die rugzak mee in de communicatie binnen ons huwelijk. Ik denk vanuit mijn wortels. Ik zie voor me hoe dat was. Daar borduur ik op verder. Mijn man doet dat ook. Miscommunicatie of kortsluiting komt vaak vanuit de wortels, de denkpatronen of de manier van luisteren en checken of het klopt wat IK hoor. Of vul ik het in naar eigen idee? 

 

Weleens gehoord van het volgende?

  1. Smeer NIVEA! Niet Invullen Voor Een Ander!
  2. Laat OMA thuis! Laat Oordelen, Meningen en Adviezen thuis!
  3. Neem ANNA mee! Altijd Navragen Nooit Aannemen!
  4. Wees een OEN! Open, Eerlijk en Nieuwsgierig!
  5. Gebruik LSD! Luister, vat Samen, vraag Door!
  6. Maak je niet DIK! Denk In Kwaliteiten!

 

Vorige keer heb ik de Human Dynamics al even aangetipt. Vanuit deze methode gezien heeft iedereen zijn eigen manier van informatie verzamelen, emoties verwerken, taken aanpakken, betrokkenheid tonen.

  • Er zijn mensen die een lange termijn visie hebben en tussentijds steeds checken of het allemaal nog wel de goede kant op gaat. Zij zijn bezig met waarden, principes en doelen. Ze beschouwen van een afstand. Ontmoetingen ervaren zij ook afstandelijk. Zij kijken op een objectieve en beschouwende manier naar eigen gevoelens, denken en handelen. Emotioneel zijn ze overwegend gelijkmatig. Zij denken lineaire, logisch en in stappen. Deze persoon kijkt als het ware over mensen en zaken heen. Zij werken het liefst alleen en niet in interactie met anderen. Zij zoeken naar precisie in omschrijving en bewoording.
  • Er zijn mensen die vanuit het gevoel werken. Het draait vooral om contact, dialoog en samen delen. Voelt het goed dan is het goed. Alle antennes van intuïtie staan op scherp. Het leven wordt relationeel geleefd. Ze gaan met alles en iedereen om zich heen de relatie aan, is gevoelig voor sfeer, is graag tussen mensen. Kent geen scheiding tussen denken en voelen. Alles wordt subjectief ervaren. Indrukken worden verwerkt zonder vooropgesteld plan. Het kan nog alle kanten uit. Contacten, gebeurtenissen en taken lopen non-lineair, dus door elkaar heen. Zij kunnen op elk moment in- of uitstappen. Zoeken de dialoog zowel met zichzelf als met de ander. Spreken staat gelijk aan hardop denken. Komt overtuigend over op anderen maar wil ook gestuurd worden. Heeft steeds nieuwe ideeën.
  • De derde groep mensen vraagt zich af of alle opties wel goed bekeken zijn, of alles wel meegewogen heeft in het proces. Zij verzamelen informatie, zij broeden en bouwen. Er is een sterke behoefte om het geheel te begrijpen. De onderlinge samenhang is belangrijk. Het moet echt en tastbaar zijn. Er is drang naar het uitzoeken hoe het zit, hoe het werkt en hoe het beter kan werken. Er is behoefte om de zaken te concretiseren. Ideeën geboren laten worden. Een visie verwezenlijken en een concept handen en voeten geven. Zij denken vanuit verleden, heden en toekomst en brengen dit bij elkaar. De wereld is een plaats waar je iets te doen hebt, er liggen taken. Alles in deze wereld hangt met elkaar samen. Zij zoeken hoe situaties in elkaar zitten en doordenken dit, zoeken naar patronen en verbanden. Welke actie is nodig? Hoe kun je dit probleem oplossen? Informatie wordt verzameld om het plaatje compleet te maken. Een stukje van een verhaal of een impuls is onvoldoende om te begrijpen wat er speelt of om op af te gaan. Het praktische nut, de deadline en het kader is belangrijk. Zij zijn zich sterk bewust van het effect van de huidige actie op de toekomst en wil daarom zo zorgvuldig mogelijk afwegen. Eerst inschatten voor de actie ondernomen wordt. ‘Zomaar’ iets maken heeft geen zin voor deze wereld.

Stel je voor dat jij en je partner A en B zijn. Wat zou er gebeuren?

 

Deze methode geeft zicht op de denklijnen. Het is erg verhelderend. Deze patronen zijn niet volledig je ‘ik’. Er zitten meer kanten in een mens, maar een van deze drie horen wel het meest bij je. Daarmee ben je geboren. In een gezin kunnen gerust alle drie de patronen voorkomen. Het vraagt bewustwording, verheldering en luisteren naar elkaar.

 

Wat heeft God de mens toch bijzonder mooi geschapen!

 

Toen ik de training ‘Human Dynamics volgde was er een man die iets over zichzelf vertelde. In de wereld van nu zou hij misschien het label ‘autisme’ krijgen. Hij was gelijk aan de eerste beschrijving. Hij zei het volgende: ’Mijn vrouw zegt weleens dat ik zo koud overkom. Als we naar een concert zijn geweest verteld zij hoe ze dat heeft ervaren. Ik kan het niet onder woorden brengen. Niet omdat ik dat niet wil of omdat ik niets voel maar juist omdat mijn gevoel zo diep verborgen ligt dat ik niet onder woorden kan brengen wat ik voel’.  Ik moet eerlijk zeggen dat ik even een traan wegpinkte. Ik voelde 😉 dat mijn gevoel niet altijd eerlijk was. Hoe kun je gevoel eigenlijk in woorden uitdrukken en waarom verwacht ik dit van mijn man die dat ook zo moeilijk vindt? Onderweg naar huis kocht ik een mooie bos bloemen en schreef erop: IK WAARDEER JE NOG MEER DAN HIERVOOR! Ik had wel iets uit te leggen.

 

Toch kunnen gevoelens wel een grote rol spelen in het huwelijk. Wanneer ik niet weet wat mijn woorden, daden of aanrakingen doen bij de ander dan kan ik mijn echtgenoot niet geven wat hij verlangt, verwacht of waarnaar hij hunkert. Maar hoe moet dat wanneer je dit zo moeilijk vindt?

 

Een worsteling! Mag ik je meenemen naar een stille plaats. Leg daar aan God uit wat je worsteling is. Probeer aan Hem je gevoel te vertellen. Dat mag hortend, stotend, stotterend en met de verkeerde woorden. Zet daarna voor jezelf op papier, of teken wat je voelt. Vraag je echtgenoot of ze wil luisteren en je wil helpen. Gebruik eventueel kaarten met gevoelens.

 

Of gebruik het fotoboekje wat ik hiervoor heb ontworpen. Luister vooral en geef de ander het vertrouwen en de ruimte. Het kost zoveel moeite. Geef het ook de tijd. Misschien kost het jaren maar zie wat het de ander kost! Waardeer! Complimenteer!

 

De gesprekspotten zijn een mooie aanvulling om het gesprek op gang te helpen en te houden. Gesprekken over koetjes en kalfjes gaan vanzelf. Tenminste dat mag ik hopen. Diepere gesprekken vragen om training maar door de diepte die de liefde voor de ander laat groeien betaald het zichzelf terug.

 

Is het aan tafel lastig om in gesprek te gaan? Of te beladen? Dan is de samen-delen-dag een mooie methode om het gesprek in een sfeervolle omgeving, met hapjes en drankjes een handje te helpen. Met een gevulde rugzak op pad en in gesprek of samen dingen doen!

 

Juist in deze marriage-week kan het goed zijn om eens stil te staan en jezelf en de ander te vragen: ‘wat kan er bij ons nog beter?’ Dat maakt je relatie sterker! En dat wil je toch?

 

Mooi moment om dan een waardevol cadeau aan elkaar te geven! Geef je tijd, geef jezelf, dan heb je elkaar iets te geven!

 

Verbindende momenten gewenst!

 

Vriend(in) worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *