Geloof in duurzaamheid?!

Meditatief creatief bezig zijn is een manier van stilstaan bij je leven aan de hand van een thema. In twee uur ervaar je de rust van ordelijk je gedachten structureren. Je legt je leven naast de Bijbelse thema's en reflecteert op een unieke manierIn de tijd dat duurzaamheidsdenken om duurzame samenwerking vraagt verdwijnen de duurzame relaties. Is duurzaamheid aan het veranderen?

Geen tijd voor duurzaam leven. Bij het scheiden van afval houdt het op.

Zou de uitspraak ‘geen tijd’ ook gelden voor duurzame relaties? Heeft dit ook alles te maken met het scheiden van? Bij duurzaam leven hebben we het vaak over milieu, mensenrechten en dierenwelzijn. Waar is het menselijk welzijn? ‘In de laatste dagen’ van de liefde staat gevoel hoger dan liefde. Is dat terug te vinden in wat geschreven staat: ‘de liefde van velen zal verkouden’? De warme liefde wordt koud omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigt. Ik denk aan de jongere die me vertelde dat spanning en liefde alles met elkaar te maken hebben. ‘Is de spanning eraf dan voel ik niets meer. Zo kan ik toch geen huwelijk beginnen?’ Na meerder relaties vol spanning kwam steeds het moment van scheiding. Na elke relatie raak je een stukje van jezelf kwijt en is een volgende duurzame relatie moeilijker dan ooit. Welke voorbeelden geven wij, als ouders, onze jongeren mee? Kunnen zij aan ons zien dat we het beeld van Christus en Zijn bruid beginnen te vertonen? Worden ze verliefd op Christus omdat wij iets doorstralen van Zijn liefde?

Het mooie huwelijk is het startpunt voor rijkere relaties met gezin, kerk en vrienden. Na de relatie met God was de huwelijksrelatie de eerste. Is dit na de zaligheid het belangrijkste geluk in het leven? God heeft het welzijn van de mens op het oog! Na het huwelijk kwam de zevende dag, de rustdag! Rusten in God en in elkaar. Ligt rust op de afvalhoop? Is stilte onkruid geworden? Geluk zoeken we op de verkeerde plaats. Geluk is dichterbij dan we denken. Nabij ons is het Woord! Dat is het Fundament voor gelukkige rust en geborgenheid. Vanuit dit Fundament wordt liefde gebouwd. Liefde in veelkleurigheid. Liefde in verschillende talen. Het huwelijk is het startpunt van een avontuurlijke reis die levenslang duurt. Dáár zit spanning in. Een onbekende toekomst met een doel. Samen leven voor en met God is eeuwig menselijk welzijn. Duurzaamheid ten top! Maar overmits wij van onszelf niets goeds hebben en dat alle goede gaven van boven komen; zo knielt het echtpaar neer en bidt de gemeente samen met hen. ‘O almachtige God, Gij die Uw goedheid en wijsheid in al Uw werken en ordeningen bewijst en van de beginne gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulp, die als tegenover hem zou zijn, geschapen hebt…..Wij bidden U dat Gij hun Uw Heilige Geest wilt geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heilig leven, naar Uw Goddelijke wil, en alle boosheid tegenstaan. Wil ze ook zegen als de gelovige vaderen, Uw vrienden en getrouwe dienaars…..opdat zij als erfgenamen van het verbond! de kinderen godzalig opvoeden mogen tot eer van Uw heilige Naam, tot stichting van Uw gemeente en tot verbreiding van Uw heilig Evangelie.’ God schakelt het huwelijk in tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

De vele huwelijksscherven zijn in het licht van dit gebed en deze verwachting levende wonden vol pus. Het ettert het hele leven na. Met de onbeantwoorde vragen, wrange verwijten en levende schuld die meegetorst wordt als een loden last op het hart. De diepste pijn wordt geleden in huwelijken omdat het de diepste verbindingen kent. Het huwelijk vraagt om aandacht, om tijd en om rust want de boze geesten in de lucht nemen ons gevangen in de strik. De grote afval is zichtbaar (juist?) onder gehuwden. Elke dag scheiden meer dan honderdtachtig echtparen. Het echtpaar zelf, de kinderen en hun omgeving ervaren daarbij veel stress en een hoge psychische belasting. Vaak gaat de scheiding uit van de vrouw. Vrouwen die behoefte hebben aan genegenheid en liefde, aan een luisterend oor en rustig aandachtige tijd van haar man. Is het gratis verkrijgbaar maar niet beschikbaar? Speelt de leeftijd een rol? Veel veertigers gaan uit elkaar. Heeft het te maken met de midlife crisis? Durven we als vrouw genegenheid toe te laten? Durven we ook ’s avonds in bed onze man toe te laten? Weten we van elkaar wat we dan wel/niet fijn vinden? Hebben we gesprek op dieper niveau? Gisterenavond zaten we zelf nog een video te kijken van Cocky Drost. Ze durft eerlijk aan te geven waar het om gaat. Zijn wij daar tegenover elkaar ook zo open en eerlijk over? Veel huwelijken raken de communicatie op dieper niveau niet (meer). Op dat diepere niveau ligt de verbinding. Wil je het gesprek maar vraag je je af hoe dat moet? Ik verkoop gesprekspotten voor een heerlijke avond of een uurtje samen. Kaarsje aan, lekkernijtje erbij en de gesprekspot op tafel. Op dit moment heb ik er nog een paar met schoonheidsfoutjes voor €9,95 te koop. 

Veel belangrijker is of het Woord ons richtsnoer is en of de relatie gefundeerd is. Hebben we elkaar echt gevonden?Zijn we er voor elkaar ook als het moeilijk wordt? Kennen we de verlangens, verwachtingen, gevoelens van de ander en onszelf? Kunnen we de reacties van de ander duiden? Veel huwelijken rollen als een golf op het strand. Het schuim spat na en verdwijnt.

Kunnen we teveel van het huwelijk verwachten? We komen nooit op het niveau van Christus en Zijn bruid. Onze verwachtingen moeten hooggespannen zijn! Hoe kwetsbaar én verbindend is samen danken en bidden! Is onze verwachting verkeerd? Verwachten we te veel van de ander of verwachten we dat de ander zich voor ons verandert? Daar wordt niemand gelukkiger van. Het zal niet lukken. Elk mens heeft zijn eigen uniciteit. Door God geschapen! Elk mens (ook ik….vul je naam maar in. Sta er even bij stil) heeft zijn eigen zonden, tekorten, valkuilen, levenservaringen en karaktereigenschappen. Ons eigen ik komen we in ons huwelijk tegen. Dat vraagt om verandering. Het verkeerde moet bij het afval. De gaven van de Geest mogen we ontvangen in verbinding met Christus. Dan is mijn ik ondergeschikt aan zijn Ik. Dan wordt ik nederig waardoor ik niet minder van mezelf maar minder aan mezelf ga denken. Minder van mezelf denken gaat ten koste van de ander. Het hoofdgebod is God liefhebben boven alles en iedereen en mijn naaste gelijk aan mezelf.

Al trouwen er velen toch is er veel onbekendheid over de man-vrouwverschillen, de talen die we spreken, de rugzak die we dragen en waaruit onze reacties voortkomen. Het gesprek is onmisbaar terwijl communicatie ook voor de nodige ruis en onbegrip kan zorgen. Een duurzame relatie is rijk, mooi en tegelijk complex. De Duitser Heinrich Heine schreef in de 19e eeuw: ‘Het huwelijk is een stormachtige zee waar nog geen kompas voor is gevonden’.

 De wetenschap dat we beiden mensen zijn en onvolmaakt geeft ruimte voor vergeving. Hoe kunnen we samenleven zonder vergeven? Vergeving is de brug naar elkaar na elke keer dat we de ander pijn deden. Onvermijdelijke pijn vraagt om onvermijdelijke vergeving. Dát is de moeite meer dan waard. Want een duurzame relatie is zeer gezond voor je welzijn, zegt Hoogleraar duurzame relaties Esther Kluwer. Zij doet al jaren onderzoek. Volgens haar kun je het positieve effect van een duurzame en positieve relatie niet snel overdrijven. Jijzelf, jullie gezin, familie, vrieden, je privé en werk varen er wel bij! Je ziet het aan mensen of ze een gelukkig huwelijk hebben! Kijk maar om je heen. 

Samen delen is dubbel genieten is het motto waaronder ik de workshopdagen organiseer die ik samen-delen-dagen noem met het thema: ‘Geef je relatie de boost die het verdiend’. Elke maand worden unieke sfeervolle dagen vol actieve werkvormen verzorgd in de natuurlijke omgeving van Tholen, Bergen op Zoom. Binnenkort ook in Vrouwenpolder. Op D.V. 16 juli heb ik nog een paar plaatsen op het eiland Tholen beschikbaar. Zo’n heerlijke dag net voor je (op) vakantie (gaat) loont de moeite en betaald zich terug naar je hele gezin. Een dag voor samen om weer eens te verkeren. Verkeren moeten we niet verleren! Onder het programma van Bergen op Zoom en Vrouwenpolder vind je de vaststaande data voor deze dagen. Deze dagen kunnen aangevraagd worden als gemeentedag van de kerk of als voorbereiding/cadeau bij een kerkelijk huwelijk. Het zijn geen statische maar sprankelende dagen vol actieve werkvormen. Geen plenaire besprekingen maar echt een dag voor samen. Verlang je naar een echt gesprek zonder de kinderen erbij? Verlang je weer naar meer verbinding met je geliefde? Verlang je weer even onverdeelde aandacht en tijd? Dan is dit de dag die dat brengt. Aan jullie als hartelijk-verbonden-vrienden geef ik een korting van 10% op de volledig verzorgde dag. En verzorgd is verzorgd van A tot Z. De korting is geldig bij inschrijving tot eind juli voor een samen-delen-dag tot eind van het jaar. Deze korting is persoonlijk. Speciaal voor jullie! 

Niet iedereen is getrouwd. Ook deze mensen verdienen meer! Zij hebben niet minder nodig. Ook voor hen geldt dat liefdevolle en duurzame relaties meewerken aan de gezondheid. Zij zullen des te beter voor zichzelf moeten zorgen omdat er niet iemand in de directe omgeving is die hen wijst op de grens die ze overschrijden. Naast de relatiedagen investeer ik ook in retraitedagen en meditatief-creatieve workshops. Er is voor iedereen wel iets waardoor meer rust ervaren wordt. HEERLIJK ZO’N DAG VOOR JEZELF! Ook jullie krijgen 10% korting! Onder dezelfde voorwaarden dan hierboven staan. Je eigen Bijbel, rust, de natuur en stilte zijn de elementen die de retraite nodig heeft. Deze dagen kunnen ook aangevraagd worden voor een gemeenteavond, verenigingsavond of familiedag. Echt iets anders dan anders. Snuffel maar wat op de site voor een impressie! Onder programma staan de verschillende vaststaande data voor het komende seizoen. Ik zie jullie/jou/u graag! TOT ZIENS!

Vriend(in) worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *