Geliefd!

Liefde is een gevoel, het gevoel komt voort uit de daad, de daad komt voort uit de wil om lief te hebben voor altijd. Trouw is een bodem onder de liefde.

Hoe komt het dat we ons voor het huwelijk vaak geliefd voelen en na ons trouwen dat gevoel gaat kwijnen? Ik hoorde eens een relatietherapeut zeggen dat het bedenkelijk is dat een stel de positieve eigenschap van voor het huwelijk binnen het huwelijk als struikelblok ervaart. Hij noemde als voorbeeld een vrouw die zo bescheiden en rustig aanwezig was en goed kon luisteren. Na een aantal jaren getrouwd te zijn waren deze eigenschappen nog hetzelfde maar de man zag zijn vrouw nu als teveel op de achtergrond aanwezig en geen sterke persoonlijkheid.

Lief zijn en geliefd worden zijn verschillende elementen. Je kunt nog zo lief zijn maar dat betekent niet als vanzelf ook geliefd zijn. Daarbij komt dat iemand die altijd lief doet niet altijd lief is. In de liefdesdaad moeten woord en daad in overeenstemming zijn met elkaar. Eerlijkheid tegenover jezelf en de ander. Eerlijk duurt het langst. Je houdt dit het langste vol. Je mag gewoon ook boos zijn als je het maar goed maakt en vergeving aanbiedt en aanneemt.

Voor het huwelijk zijn onze verwachtingen van het huwelijk minder realistisch. In het huwelijk komen we er meer en meer achter dat het moeilijker is om samen getrouwd te zijn dan we dachten. Tenminste dat is bij velen van ons het geval. Ik hoorde eens een stel zeggen voor ze gingen trouwen: ‘Wij hebben nog nooit onenigheid gehad, bij ons zit het wel goed’. Ik heb ze het advies gegeven om eens flink ruzie te maken. Het kwam er niet van. Na drie jaar huwelijk waren ze uit elkaar. Lief doen is geen lief zijn. Gevoelens mogen er in ons huwelijk zijn. Gevoelens zijn er om onze geestelijke gezondheid in balans te houden. Toon je gevoelens gerust aan elkaar. Voor de meeste mannen is dat niet eenvoudig. Dat is niet omdat ze geen gevoelens hebben of willen tonen maar omdat zij minder verbindingen tussen de beide hersendelen hebben waardoor het onder woorden brengen van gevoelens lastig is. Daar moeten wij, vrouwen, rekening mee houden. Laten we dan ook maar niet steeds vragen wat onze man denkt of voelt. Daar zijn onze mannen niet zo van gediend. Toch, mannen, is het niet onbelangrijk om het te leren. Probeer jezelf maar open te stellen al voelt 😉 het ongemakkelijk. Het is een diepe taal en het verbindt jullie beiden. Vrouwen laten we onze mannen de ruimte geven om te struikelen, laten we ze het vertrouwen geven en ze in deze steunen. Mannen wanneer je dit aandurft dan zal je vrouw je dankbaar zijn. Hoe meer je open durft en kunt zijn hoe meer de diepere laag in de communicatie met woorden wordt aangeboord hoe meer de vrouw zich openstelt in lichamelijke communicatie. Seksualiteit is de meest kwetsbare en diepe vorm van communicatie voor een vrouw. Zij geeft tijdens het hebben van gemeenschap zichzelf.

Seksualiteit is communicatie. Communicatie op het hoogste level wanneer het goed zit tussen jullie beiden. De bloem die we uit het Paradijs kregen is een cadeau van God. Hij gaf ons een paradijsbloem in plaats van de verdiende doornen en distels. Wat een kwetsbare gave. Wat wordt deze bloem vaak vertrapt of gebruikt op eigenzinnige wijze. Satan kan het niet hebben dat zondige mensen zo’n mooie bloem krijgen waarvan ze op en top mogen genieten. Genieten van de diepste, niet onder woorden te brengen liefde. Agapé! Ik denk aan Adam die verwonderd moet hebben gekeken naar zijn Eva. Lieve vrouw ik ben er voor jou! Wij passen zo onuitsprekelijk goed bij elkaar. Ik ben voor jou gemaakt zoals ik ben. Ik ben man en jij mag mijn vrouw zijn. God schiep! Satan probeert ons voor het huwelijk te laten vallen in de zonde van seksualiteit en hij houdt ons binnen het huwelijk zoveel mogelijk af van seksualiteit. Dan bedoel ik seksualiteit in de brede zin van het woord. Alle aanrakingen die de liefde opwekken en ons voor elkaar een geliefde maken vallen onder seksualiteit.

Ik wil wat tips geven om opnieuw jullie seksualiteit nieuw leven in te blazen en weer dieper met elkaar te verbinden. Zullen we seksualiteit de plek geven die God daarvoor bedoeld heeft? Binnen de kaders van het huwelijk genieten van elkaar? Dat bewaard voor verkeerde seksuele uitingen.

  1. Wanneer er onbeleden zonden van seksualiteit vanuit jullie verkering of het huwelijk zijn begraven dan is het nu de tijd voor schuldbelijdenis! Bespreek eerlijk wat er tussen God en jullie en tussen jullie beiden in staat. Wees concreet. Bid samen en vraag om vergeving. Zoek bij verslaving aan porno of verkeerde keuzes of gevoelens en gedachten hulp. Durf het aan! Het brengt je beterschap!
  2. Neem tijd voor elkaar. Elke week moet er een kruis in je agenda staan en heb je huwelijkstijd. Het kan zijn dat aan het einde van de avond dit als vanzelf uitmondt in gemeenschap met elkaar maar dat moet geen eerste verwachting zijn. Dit kan dan een verborgen agenda zijn waardoor de huwelijksavonden verworden tot moet-avondjes. Dat neemt alle spontaniteit weg. Op termijn zal dit leiden tot het omzeilen van zo’n avond. Dat heeft het tegenovergestelde effect.
  3. Zorg voor een ruimte waar je niet gesoord wordt. Een slot op je slaapkamerdeur kan helpend zijn. jullie samen zijn moet ontspannen zijn. 
  4. Als man is het mooi om je bewust te zijn van de schoonheid van je vrouw. Die begint bij haar gezicht, ogen, haren, mond, hals en niet direct bij haar borsten. Ik vind Hooglied 4 in deze zo’n mooi kader. Pak het gezicht van je vrouw maar lieflijk tussen je handen. Kijk elkaar maar in de ogen. Kus elkaar innig. Streel haar haren. Het is zo goed om je liefdesuitingen vanuit de verkeringstijd mee te nemen het huwelijk in.
  5. Masseren is rustgevend en genezend. Masseer elkaar maar. De armen, de voeten, de benen, de rug, de buik. Wat een ontspannen ervaring. Vreemd toch dat de therapeut dit mag en dat wij dit zo weinig doen terwijl het mag.
  6. Als vrouw mag je je mooi maken voor je man. ALLEEN VOOR JE EIGEN MAN! Je man mag van je genieten en zelf mag je je op deze manier voorbereiden op het samen zijn met je man. Mannen zijn visueel ingesteld. Zijn ogen mogen op jou zijn gericht.
  7. Vrouwen zorg voor voldoende rust om te kunnen genieten van seksualiteit. Is het mogelijk om een middagdutje te doen en op die manier ’s avonds uitgerust te zijn? Doen dan! Daarbij wil ik tegen onszelf zeggen dat we met seksualiteit gewoon moeten beginnen en ons niet moeten terugtrekken wanneer het verantwoord kan. Wij hebben een aanloop nodig. Maar na de aanloop kan het zo goed zijn.
  8. Mannen gaan tijdens de daad van seksualiteit nog weleens recht op hun doel af. Mannen houdt je vrouw in het ooog. Zij heeft een aanloop van strelen en masseren nodig om in de juiste stemming te komen. Dat hoort nu eenmaal gewoon bij het vrouw zijn. Hetstrelen van borsten en clitoris is een belangrijk onderdeel van haar voorspel. Neem de tijd! Durf ook tegen elkaar te zeggen waar je naar verlangt of wat je fijn vindt. Denk ook eens na over de vraag hoe jullie seksualiteit nog beter kan worden. Luister naar elkaar en stem op elkaar af. 
  9. Gemeenschap mag geen pijn doen. Gebruik basisolie of glijmiddel. Durf aan te geven dat het niet lukt. Mannen heb jezelf er voor over om de grens van je vrouw te accepteren. Is ze moe, zwanger, net bevallen, druk? Dan lukt het niet vanzelf. Je vrouw zit zo anders in elkaar dan jij. Een vrouw kan haar dag niet opzij zetten en ’s avonds zondermeer gemeenschap hebben. De gevoelens en gedachten van een vrouw zijn verweven met het gemeenschap hebben. Zoals mannen zich kunnen geven zo is het bij vrouwen niet.
  10. Laat de kinderzegen geen noodgedwongen seksuele onthouding worden. Paulus zegt het al. Onthouding kan alleen met beider toestemming en met het gebed! Want, zegt hij op een andere plaats, om hoererij te voorkomen heeft iedere man zijn eigen vrouw. Wat is de Bijbel toch open en eerlijk over het huwelijksleven en over de gemeenschap die daar onlosmakelijk aan verbonden is. Ik verwonder me daar steeds weer over. Waren wij ook maar zo open en eerlijk. Er wordt wat geworsteld met hetgeen mag of niet mag zonder dat dit uitgesproken of gedeeld wordt. Over het gebruik van middelen, die er zijn voor de vrouw om haar de kans te geven om haar gezondheid terug te vinden en haar kindje op te voeden in de vreze des HEEREN met de nodige liefde, tijd en aandacht die dit van haar vraagt, heb ik in een eerdere blog geschreven.

Als seksualiteit in jullie huwelijk geen plaats meer heeft dan hoop en bid ik dat dit artikel voor jullie een hulpmiddel mag zijn om bij elkaar terug te komen. Mag ik even naast jullie zitten. Ik pak je arm en kijk je in de ogen. Wat zullen jullie het moeilijk hebben! Ik vraag je: ‘Weet je hoe het komt dat jullie huwelijk een wending heeft genomen? Kunnen jullie er nog over praten? Wat kunnen jullie er zelf nog aan doen? Heb je hulp nodig? Zoek hulp!

Ik wil echtparen waar lichamelijke oorzaken, opname, of wat ook de oorzaak is dat jullie geen gemeenschap meer kunnen hebben wil ik mijn hartelijke meeleven tonen met de volgende woorden: ‘Mijn Liefste is mijne en ik ben de Zijne!’. Maar dit geldt ook andersom, God zegt: ‘Mijn liefste is van Mij en ik ben van Mijn liefste!’ Dan heb je alles. Ik hoop van harte dat jullie dit samen delen. Dan heb je nu al veel meer dan lichamelijk gemeenschap. Dan kun je ook uitzien naar een Toekomst. Straks kun je op het sterfbed tegen elkaar zeggen: ’Tot ziens schat in de heerlijke gemeenschap met God, onze Liefste!’

Zoek elkaar op en geef de zonde geen plaats! Waar liefde woont gebiedt de HEERE de zegen én het leven tot in eeuwigheid. Onze kinderen merken aan ons of we liefde tot elkaar hebben en of de ander een geliefde is. Ik heb jongeren horen zeggen dat ze niet begrijpen dat ouders zeggen dat ze God liefhebben terwijl ze elkaar geen liefde kunnen geven. Kinderen en jongeren kijken scherp. Laten we samen schouder aan schouder de volgende generatie het goede van het huwelijk leren!

Ik weet dat ik in deze blog onvolledig ben. Op het gebied van seksualiteit is zoveel te zeggen. Zoveel er verzwegen wordt zoveel kan er ook gezegd worden. Ik hoop dat deze blog een handreiking voor een gesprek over dit mooie tere en kwetsbare onderwerp is. Kun je er niet over praten? Schrijf dan maar brieven naar elkaar.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *