Dromen of doorzetten?

Uw wil geschiede! Ik bid het dagelijks. Het volmaaktste gebed! Jezus leerde het Zijn discipelen en wij mogen dit gebed ook bidden. Sta ik nog wel eens stil als ik bid? Ben ik Zijn volgeling? Doe ik Zijn wil? Is het bij jullie ook zo dat je gedachteloos de woorden uit kunt spreken? Of juist dat je stil valt omdat je over de woorden van dit rijke gebed nadenkt?

 

Uw wil geschiede! Uw wil die alleen heilig is en goed. ‘Leer ons onze eigen wil, mijn grote IK verliezen. Leer mij zonder tegenspreken U gehoorzaam zijn. Uw wil, Uw wet, Uw vragen om ons leven in Uw hand te leggen, het is zó goed en heilzaam! Vader wat U doet is goed!’

 

Uw wil geschiede! Opdat iedereen zijn beroep, ambt gewillig uitvoert als de engelen in de hemel. Ieder op zijn plaats met de geschonken talenten die we als gaven uit genade ontvangen hebben.

 

Uw wil geschiede! Ook als mijn kruis er dagelijks is. ‘Geef dat ik mijn kruis dagelijks vrolijk dragen mag in het geloof dat U het mij oplegt en dat ik dit achter U aan mag dragen. U draagt mij met mijn kruis’.  Welzalig is de man, o HEER die door het kruis en uit Uw geboden het nut van de onderdrukking weet en voordeel trekt zelfs uit het leed. Zo leren we geduldig dragen en wordt de roede zelfs gekust. Mijn God leeft en daarom leert Hij mij! Dank U HEERE voor deze zegen!

 

Uw wil geschiede! Dat doet pijn. Ik moet leren gehoorzaam te zijn. Ik ben opstandig, moedeloos, ongehoorzaam, ik-gericht. ‘HEERE neem U mijn leven en richt het tot Uw eer. Mogen anderen door mijn levenswandel U in mij zien?’

 

Uw wil geschiede! Wat een rust. Wandel voor Mijn aangezicht. Verlaat de zonde. Doe het goede. Daarin ligt de vrede van een gerust geweten. Hoe dichter bij God hoe verder van de zonde hoe rijker we mogen leven van Gods genade.

 

Uw wil geschiede! Komt buigen we ons dan biddend neer. Laat ons knielen voor de HEER die ons gemaakt heeft en verkoren.

 

Uw wil geschiede! U verkiest mensen om geboren te worden in een christelijk gezin. De eerste daad van Gods liefde, verkiezing en eenzijdige werk. Wat is mijn antwoord hierop? Want Hij is onze God. Zo we Zijn stem dan nu horen of lezen gelooft Zijn heil- en troostrijk woord. En ons woord? Onze mond spreekt leugen wanneer we onze zonden bedekken, goed praten en niet laten.

 

Uw wil geschiede! God wil. Wat wil God. Hij gaf Zijn eigen lieve Zoon. Hij wil en daarom eist Hij dat we voor Hem buigen en Hem in ons leven laten regeren. Is dat teveel gevraagd? Heeft Hij alles er voor over gehad maar ik heb er mijn leven niet voor over? Ik maak zelf wel uit hoe ik Gods gebod lees en in-pas in mijn leven? Ik leef maar één keer en mijn leven lang kruisdragen….? Nee dank U! Liever een onrustig geweten en een leeg leven dan Uw volheid en vrede….

 

Ook als christenen maken we veel denkfouten. We dromen van een goed leven en kunnen moeilijk met kruis en tegenslag omgaan. Een goed leven gaat ons vaak boven een leven naar Gods wil. Kan onze naaste aan ons zien dat het leven met God en Zijn kruis een vervuld leven is? Vervuld omdat God er in is! Kan het waar zijn dat we als ‘christen’ tegen God aanschoppen? Wij zijn de Bijbel voor degenen die God niet kennen. Zijn we anders?

 

We leven vaak in de wij-zij cultuur. Kijk ons eens en kijk de wereld eens. We zijn toch beter? Even wachten! Kan het zo zijn dat wij evenals zij dezelfde zonden doen? 100 jaar geleden schuwden de mensen een scheiding! Kijk de wereld. Wat gebeurt er om ons heen? Kijk de ‘christenen’. Lacht de wereld om ons? Waar is Gods eer, Zijn wil? Wie heeft de hoogste plaats in ons leven?

 

Dromen we? Of bidden we? ‘Uw wil geschiede!’

 

In ons huwelijk kunnen we elkaar geen grotere dienst bewijzen dan samen Gods wil te doen. Dan moet onze eigen wil, ons gevoel, ons denken omarmt en weggedragen worden door God. Warme liefde! God zegent hen die Zijn wil doen met een rijke zegen! De genadige zegen van liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Dagelijks voor en met elkaar buigen en bidden voor God is de sterkste liefdes-taal die alle liefdestalen van ons te boven gaat! Het betekent dat je teder, gevoelig en transparant bent voor elkaar. Gebed om kracht om het dagelijks kruis blijmoedig samen te dragen. Gebed om liefde voor elkaar. Gebed om de goede keuzes te maken.  Bidden om de zonden te leren kennen en moed om te strijden tegen de zonde. Bidden om liefde voor elkaar. Liefde in gedachten, woorden, daden.

 

Liefde is een daad! Ieder spreekt zijn eigen liefdestaal.

 

In onze maatschappij wordt liefde vooral gezien als onwillekeurig gevoel en niet als bewuste daad. Gevoel weg-liefde weg. FOUT!

 

Een voorbeeld: Een man die thuis komt en zelf de liefdestaal ‘dienstbaarheid’ spreekt. Hij geeft zijn vrouw een kus. Geen tijd voor een zes-seconden-kus waarbij de hersenen het zoen-moment registreren en het geluks-hormoon loslaten. Zijn vrouw is de hele dag druk geweest. Tjonge wat waren de kinderen lastig vandaag. Ze wil even samen zijn en vertellen over wat er is gebeurd. Maar hij is al aan het eten koken en wil zo aan tafel. Te druk voor een gesprek op dit moment. Misschien vanavond. Om 21.00 uur is de wasmachine klaar. Uit liefde hangt de man de was nog even op. Ondertussen is zijn vrouw gaan douchen. Om 22.00 uur gaat het licht uit. Morgen weer een drukke dag. Beiden draaien zich om in bed. Zonder echte verbinding. Zonder zes-seconden-kus. Zonder gemeenschap. De rug letterlijk en figuurlijk naar elkaar toe gedraaid. De tank loopt leeg, het energiepeil zakt, de verbinding verdwijnt….Het gevolg. De paradijsbloem verdort langzaam. Hij wordt niet verzorgd op de juiste manier. Het kan echt anders! Het kan ook worden: iemand anders. Die groeit vanuit het gevoel dat geluk verdwijnt naar de gedachten aan een ander…..’REINIG MIJ VAN MIJN VERBORGEN ZONDEN!’

 

Het weten van elkaars liefdestaal en de grond van waaruit gedachten voortkomen zijn twee essentiële wetenschappen die een huwelijk sterker maken. Vanuit het gedachtegoed van Human Dynamics geef ik tijdens een samen-delen-dag een doorkijkje. De training die ik ooit heb gevolgd heeft veel voor mij verhelderd. Ik begreep het gevoelsleven en de gedachtegang, de manier van taken aanpakken en  wat er mis ging in onze communicatie. Zó verrijkend!

 

Maar bij dit alles hebben we een onverbeterlijk hart. Ons huwelijk is een paradijsbloem in zondige handen en gebroken harten. Problemen in communicatie en zonden vanuit onze eigen wil herhalen zich. Ze komen voort uit diepgewortelde patronen van afgoderij, eigen-verering, onbewuste woede en angst. Maar God is machtig! Twijfel altijd aan jezelf maar nooit aan Hem!

 

Ik eindig met een gedicht van Corrie ten Boom. Haar wil lag onder Gods wil. Hoe moeilijk ze het soms ook had met Gods wil, God overwon!

Mijn leven is een weefsel
tussen God en mij,
niet ik kies de kleuren –
heel doelbewust werkt Hij.
Vaak weeft Hij er verdriet in
en ik, door onverstand,
vergeet: Hij ziet de boven-
en ik de onde
rkant.

Als ’t weefgetouw zal rusten
en de spoel schiet niet meer om,
zal God het doek ontvouwen
en verklaren elk ‘waarom’-
hoe nodig donk’re draden
zijn in des Wevers hand
naast goud – en zilverdraden:
zó komt Zijn plan tot stand.’

  • De foto is als een tafelstukje wat mijn leven voorstelt. Ik maakte dit als voorbereiding op een meditatief-creatieve workshop met als thema ‘Alpha en Omega’ 

 

Vriend(in) worden?

2 gedachten over “Dromen of doorzetten?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *