Doel

Het doel van Hartelijk Verbonden is om (meer) verbinding te creëren in jullie huwelijk en gezin. Hiervoor organiseer ik waardevolle en ontspannen dagen. Verschillende werkmethoden en thema’s maken elke dag uniek.

 

Er is geen sprake van therapie!

 

De Grond waarop wij, ons huwelijk en ons gezin moeten staan is de Bijbel. In een Bijbels leven is ons huwelijk de basis voor ons gezin. Zowel het huwelijk als het gezin zullen door de stormen van de tijd groeien wanneer we ons gedragen weten door Hét Woord. Echte Verbinding vinden we vanuit een doelgericht leven naar en volgens Hét Woord. 

 

De activiteiten die in volgorde van belangrijkheid worden aangeboden zijn te verdelen in drie hoofdgroepen. In de eerste plaats de Bijbel en daarop volgend het huwelijk en het gezin.