Het doel van Hartelijk Verbonden is om (sterkere) verbinding te creëren in elk huwelijk. Kennisverwerven en toerusting verminderen onbegrip en verwijdering die leiden kunnen tot scheiding. Momenteel eindigen bijna 40% van de huwelijken in een scheiding. Dat kan minder!

Missie

Er is geen sprake van therapie!

Het werkgebied ligt tussen de trouwdag en de verwijdering. Door middel van een uniek concept in een actieve setting worden de volledig verzorgde dagen vorm gegeven. Ik organiseer en jullie genieten!

Vrouwen hebben de keuze uit meer verschillende dagen. De vrouw en moeder is vaak degene die zich wegcijfert. Wegcijferen gaat vaak ten koste van het positieve huwelijk en de gezinssfeer. Wanneer vrouwen zich bewust zijn van de noodzaak van rust en tijd voor zichzelf dan heb ik mogelijkheden genoeg. Voor elk wat wils.

Visie

In een Bijbels leven is ons huwelijk de basis voor het hele gezin. Zowel het huwelijk als het gezin zullen door de stormen van de tijd groeien wanneer we ons gedragen weten door Hét Woord. Echte Verbinding ontstaat vanuit Christus die Zelf Hét Woord is.

Ons gezin staat in de branding van de zondeval. En dat merkt elke ouder. 

Het doel van hartelijk verbonden is de verbinding in jullie huwelijk sterk houden. Dat gaat niet vanzelf maar vraagt bewust blijven, kennis verwerven over het huwelijk en de verschillen die jullie tegenkomen.