Privacybeleid

Inleiding

 1. De beheerder van Hartelijk Verbonden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

 • Contactgegevens:
  Website: www.hartelijkverbonden.nl
  E-mailadres: info@hartelijkverbonden.nl  
  Kamer Van Koophandel nummer: KVK 22059822
  Eigenaar: Corrie Kole-de Looff. Zij is te bereiken via info@hartelijkverbonden.nl

 1. Ik zal in deze privacyverklaring nader uitleggen welke persoonsgegevens Hartelijk-Verbonden verwerkt, voor welke doeleinden en welke wettelijke basis daarvoor geldt. Dit doe ik in deel A van deze privacyverklaring.

 2. Naast persoonsgegevens van klanten verwerk ik ook persoonsgegevens van de bezoekers van mijn website. In deel B leg ik uit hoe ik omga met deze persoonsgegevens.

 3. Deel C bevat een aantal algemene bepalingen waarin je onder meer leest hoe de persoonsgegevens beveiligd worden en bij wie je terecht kunt met vragen over deze privacyverklaring.

 

Deel A

Ik ga zorgvuldig om met persoonsgegevens die ik verwerk en houd me daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat Hartelijk-Verbonden:

 • Je op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
 • Passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
 • Je informeert over je rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Hartelijk-Verbonden worden verwerkt.

Hartelijk-Verbonden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Hartelijk-Verbonden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de dienstverlening aan de klanten te kunnen uitvoeren voor de op de site vermelde activiteiten;
 • Het afhandelen van je betaling;
 • Verzenden van informatie in het kader van de dienstverlening zoals reclame etc.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
 • Om goederen of diensten bij je af te leveren;
 • Persoonsgegevens worden verwerkt als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Hartelijk-Verbonden zorgt ervoor dat de persoonsgegevens veilig zijn opgeslagen en niet voor onbevoegde personen toegankelijk zijn.

Deel B

Gegevens van bezoeker van de website van Hartelijk-Verbonden
Indien je een bezoek brengt aan mijn website en via het contactformulier een vraag stelt of mij om informatie verzoekt of je inschrijft voor een product of dienst, vraag ik je om de volgende persoonsgegevens aan mij te verstrekken:

 • Naam
 • E-mailadres

Doeleinden

Hartelijk-Verbonden verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het kunnen beantwoorden van je vraag/klacht/opmerking;
 • Het aan je kunnen toesturen van gevraagde informatie.

Grondslag

Indien je mij een vraag stelt of om informatie verzoekt, heeft Hartelijk-Verbonden een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor een goede afhandeling van je verzoek.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens zullen worden verwijderd nadat je verzoek of vraag is beantwoord of je opmerking is verwerkt. Hartelijk-Verbonden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Hartelijk-Verbonden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Deel C

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hartelijk-Verbonden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hartelijkverbonden.nl

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Hartelijk-Verbonden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@hartelijkverbonden.nl

Klachtenregeling – waar kun je terecht met klachten
Indien je van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of je rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kun je je klacht indienen via het contactformulier op mijn website. Je kunt je klacht ook per post of e-mail aan mij toezenden. Mijn contactgegevens vind je op mijn website: www.hartelijkverbonden.nl/contact  

Inwerkingtreding van de privacyverklaring
Ik behoud mij het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2019