Visie

Het huwelijk is de basis voor het gezin en het gezin de veilige haven voor het kind om zich te ontwikkelen. Wanneer in huwelijk en gezin (Gods) liefde aanwezig is in het voorbeeld en in de praktijk van elke dag, worden kerk en maatschappij verrijkt met mensen die een bijdrage (aan Gods Koninkrijk) in meerwaarde kunnen leveren. 

 

Duurzaam trouwen is ín. Hoe is dat met duurzaam getrouwd blijven?

Voor de maatschappij, de relatie en de kinderen is een duurzame relatie onlosmakelijk verbonden aan milieu! Wat te denken van dubbel (be)woning, vervoer voor de kinderen, extra verwennerijen en de kosten? Begint duurzaam leven niet bij Bijbels leven?

 

Wanneer de vrouw positieve energie opdoet kan ze positieve aandacht geven. Vandaar de meeste activiteiten op haar gericht.

 

 

Hartelijk verbonden heeft Gods Woord als Bron, Richting-wijzer, Eerste en Laatste Woord. We gaan in alle activiteiten en lezingen op zoek naar verbinding met Gods Woord in het samen-leven met de ander. God zoekt vanuit Communicatie naar Verbinding.