Visie

Hartelijk verbonden heeft Gods Woord als Bron, Richting-wijzer, Eerste en Laatste Woord. We gaan in alle activiteiten en lezingen op zoek naar verbinding met Gods Woord in het samen-leven met de ander. God zoekt vanuit Communicatie naar Verbinding. Gods doel en ons doel horen verbonden te zijn!

In het huwelijk en gezin is de vrouw/moeder vaak de spil. De meeste activiteiten zijn gericht op haar. Het is belangrijk dat zij gevuld wordt en blijft om alles op een positieve wijze te laten draaien. 

Het huwelijk is de basis voor het gezin en het gezin is de veilige haven voor het kind om zich te ontwikkelen. Wanneer in huwelijk en gezin (Gods) liefde aanwezig is in het voorbeeld en in de praktijk van elke dag, worden kerk en maatschappij verrijkt met mensen die een bijdrage kunnen leveren (aan Gods Koninkrijk).