Gezin en meer

Een gezin is een leefverbond waarin volwassenen verantwoordelijkheid dragen voor de kinderen. Die verantwoordelijkheid vraagt veel van ons als ouders omdat we onze kinderen opvoeden voor God. We hebben onze kinderen korte tijd in ons gezin om de basis te leggen in een (voor)leven naar Gods wil. 

 

Alle aangeboden activiteiten zijn gericht op de ouder(s) en/of hun gezin. Aandacht voor jezelf en jullie huwelijk betaalt zich terug in het gezin.