Gezin en meer

Een gezin is een leefverbond waarin volwassenen verantwoordelijkheid dragen voor de kinderen. Die verantwoordelijkheid vraagt veel van ons als ouders omdat we onze kinderen opvoeden voor God. We hebben onze kinderen korte tijd in ons gezin om de basis te leggen in een (voor)leven naar Gods wil. Onmogelijk als we zien wie we zelf zijn! Daarbij kunnen er omstandigheden in ons leven zijn of komen waar er (te) veel van ons gevraagd wordt. 

 

Juist op zulke momenten is het belangrijk onze kinderen niet uit het oog te verliezen. Om ze positieve aandacht te geven. Dat kan op allerlei manieren. In de gewone dagelijkse bezigheden kan er veel ‘normaal’ worden. Maar het normale de juiste aandacht geven is een kunst.

 

Alle aangeboden activiteiten zijn gericht op het gezin of de ouder(s). De ouder is de basis van het gezin. Aandacht voor jezelf betaalt zich terug in het gezin.

 

Kijk eens naar ‘uitgenodigd’ voor activiteiten.