Vol van vreugde!

Vogels zingen deze morgen wakker. Het zingt en fluit in koor. Lentegezang in wording! Bij het dagen van de morgen worden de vogels stiller en overstemmen wereldgeluiden het gezang.

Gods schepping zingt en de mens werkt. Merk op mijn ziel!

Gods schepping. De hele schepping zong op die grote dag dat alles zéér goed was! Engelen en mensen. Dieren en planten gaven God de eer van Zijn grote werk!

Zelfs in deze zondige schepping die in stukken gevallen ter aarde neerligt wordt gezongen tot Gods eer. Niet meer eenstemmig. Gods beeld is in stukken gevallen. God is eenstemmig en eenvoudig. Gelijkgestemd en in Zijn meervoudige eigenschappen tegelijk eenvoudig.

Wat een diepe smart voor de Heilige God. Wat een pijnlijke toorn over zo’n opstand. Er is niemand die goed doet!

Geen mens is goed. Mensen zijn zondaren geworden. Maar wat een goede God. Hij heeft zelfs een beter lot klaarliggen. Geen lot uit de loterij maar een genadige eeuwige zaligheid. Geen mogelijkheid meer om de verkeerde keuze te maken. Jesaja zegt: ‘Daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zal zijn en daarom zal Hij verhoogd worden om zich over u te ontfermen. Voorzeker de HEERE is een God van recht. Welzalig allen die Hem verwachten.’

Er is een weg terug! Zodra God uw roepen hoort zal Hij u antwoorden. Roepen is terugkeren. We zijn niet onbekeerd maar bewust afgekeerd. We maken onze eigen keuzes. We kunnen keuzes maken omdat god ons verstand geeft.  We zijn niet de dieren gelijk geworden. We zijn meer dan engelen. Zij vallen en leren nooit wat genade is. Zondaren kunnen uit genade mensen worden. Mensen vertonen Gods beeld in onvolmaaktheid. In een leven door Gods Heilige Geest en in de nabijheid van de Heere Jezus Christus is er een wandelen in de vreugde. Vreugde in God. Dan ligt de zonde in Gods hand. Zijn handen en Zijn werken zijn sterker dan onze werken. Een vaste burcht is onze God. Een Toevlucht voor de Zijnen!

Als we weer uit zwakheid in de zonde vallen moeten we aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen! Ons geweten klaagt ons aan wanneer we eigen wegen gaan. We weten het, we voelen het, we doen onszelf geweld aan. Ons geweten is niet vrij meer. We wandelen in neergebogenheid van de ziel. De ziel verlustigd zich niet of niet ten volle in God. ‘Wij bidden U, om Uw grondeloze barmhartigheid. Wil ons aanzien in genade en door Uw Heilige Geest in Uw Zoon, Jezus Christus inlijven opdat wij in Zijn dood begraven worden en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven; het kruis Hem dagelijks navolgen blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde!’

Het gebed van het doopformulier verbindt het Avondmaal formulier en het huwelijksformulier. Ook de schepping lees ik in de formulieren.

 

De schepping was af. Het schepsel was af. Kan het zo zijn dat wij bij het kiezen van een huwelijkspartner op zoek zijn naar iemand die af is? Kan het zijn dat onze harten en ogen meer open moeten voor hetgeen inwendig en uitwendig met de ander gebeurt in onze relatie maar nog meer en rijker wat God wil doen om ons naar Hem toe te boetseren. Vaak dwars door pijn, verdriet, moeite en zorgen heen. Als wij klein worden dan zijn we het beste kneedbaar. Dan leer ik een spiegelkijker zijn voor ik een ruitenkijker wordt. Eerst mijn eigen zwakheden en gebreken zien en dan van de ander. Zo kunnen we elkaar aanvaarden zoals we zijn en mogen we zijn wie we zijn! Dat geeft veiligheid vanuit een Basis en de Bron.

 

Het huwelijk is geen verkleedpartij en een feestje! We staan aan het einde van ons samenleven niet voor in de kerk maar samen voor God!

 

Wat is het een zegen en een vreugde wanneer je in elkaar iets van Gods beeld ziet. Dat beeld wat geboetseerd wordt door Zijn hand, tot Zijn eer. Dan mogen we elkaar aanmoedigen, wijzen op de verantwoordelijkheid die we hebben naar God, naar elkaar, naar de kinderen, naar de kerk en naar de omgeving. Dan ben je echte vrienden met de Hoogste Verbinding en diepste Vrede! ‘Vriendschap is een diepe eenheid die zich ontwikkelt als twee mensen die elkaar in liefde de waarheid vertellen, samen op weg zijn naar dezelfde horizon. Geestelijke vriendschap is de mooiste reis die er is omdat de horizon zo hoog en zo ver en tegelijk zo zeker is. Het is de dag van Jezus Christus.’ zegt Tim Keller in zijn boek over het huwelijk. Wat heerlijk om die diepste Grond en dat Hoogste Verlangen bij elkaar te ontdekken. Je man je beste vriend, je vrouw je beste vriendin omdat er een sterke Grond voor een gedeeld Doel is.

 

Adam kreeg een Maninne. Hij zag haar. Zijn ogen straalden, zijn hart zong. Voor jou ben ik gemaakt!

 

Een goed om zéér zuinig op te zijn. Te bewaren en uit te pakken op Gods tijd! En dan als heerlijke toegift de lichamelijke eenheid als cadeau te ontvangen vanuit Gods liefde voor gevallen zondaren. GENADE!

 

Gesprekken maken groeien naar elkaar mogelijk. Hoe meer we samen groeien hoe meer we tot bloei komen. Denk eens aan de paradijsbloem.

Als hulpmiddel voor het gesprek in ons huwelijk heb ik fotoboekjes en gesprekspotten te koop. Via het contactformulier zijn ze te bestellen. Opsturen is mogelijk. Geef ook eens een mooi cadeau weg of tip een ander.

 

https://www.fotofabriek.nl/preview/?id=E424A50C00D9656B77E350102BC03351&source=email

Gesprekspotten

Vriend(in) worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *